دانشگاههای شهر شيراز

در شهر شيراز تعداد 30 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر شيراز صاحب امتیاز 38 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 122 شماره منتشر نموده اند. شهر شيراز میزبان 74 همایش علمی تخصصی و 441 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر شيراز, 80241 مقاله علمی شامل 3183 مقاله ژورنالی و 24068 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 3183 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر شيراز تعداد 65,084 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 3,278 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر شيراز

کل مراکز علمی
30
کل اساتید
3278 نفر
کل دانشجویان
65084 نفر
مقالات کنفرانسی
24068 مقاله
مقالات ژورنالی
3183 مقاله
مقالات بین المللی
52990 مقاله
کل همایشها
323
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر شيراز در سال 1397

دانشگاه شیراز

رتبه در کل کشور: 12

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رتبه در کل کشور: 46

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

رتبه در کل کشور: 47

نمایش دانشگاههای شهر شيراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانشگاه پیام نور واحد اشکنان

دانشگاه پیام نور واحد اوز

دانشگاه پیام نور واحد ایزدخواست

دانشگاه پیام نور واحد بیرم

دانشگاه پیام نور واحد بیضا

دانشگاه پیام نور واحد خشت

دانشگاه پیام نور واحد زاهدشهر

دانشگاه پیام نور واحد سرچهان

دانشگاه پیام نور واحد سیمکان

دانشگاه پیام نور واحد ششده و قره بلاغ

دانشگاه پیام نور واحد شیراز

دانشگاه پیام نور واحد قطب آباد

دانشگاه پیام نور واحد کامفیروز

دانشگاه پیام نور واحد واحد خاوران

دانشگاه شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه هنر شیراز

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

موسسه آموزش عالی ارم شیراز

موسسه آموزش عالی پاسارگاد

موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

موسسه آموزش عالی زند شیراز

موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران