دانشگاههای شهر شيراز

در شهر شيراز تعداد 28 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر شيراز صاحب امتیاز 37 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 50 شماره منتشر نموده اند. شهر شيراز میزبان 67 همایش علمی تخصصی و 203 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر شيراز, 65298 مقاله علمی شامل 2510 مقاله ژورنالی و 21658 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 2510 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر شيراز تعداد 65,084 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 3,278 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر شيراز

کل مراکز علمی
28
کل اساتید
3278 نفر
کل دانشجویان
65084 نفر
مقالات کنفرانسی
21658 مقاله
مقالات ژورنالی
2510 مقاله
مقالات بین المللی
41130 مقاله
کل همایشها
310
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر شيراز در سال 1397

دانشگاه شیراز

رتبه در کل کشور: 9

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

رتبه در کل کشور: 40

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رتبه در کل کشور: 110

نمایش دانشگاههای شهر شيراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانشگاه پیام نور واحد اشکنان

دانشگاه پیام نور واحد اوز

دانشگاه پیام نور واحد ایزدخواست

دانشگاه پیام نور واحد بیرم

دانشگاه پیام نور واحد بیضا

دانشگاه پیام نور واحد خشت

دانشگاه پیام نور واحد زاهدشهر

دانشگاه پیام نور واحد سرچهان

دانشگاه پیام نور واحد سیمکان

دانشگاه پیام نور واحد ششده و قره بلاغ

دانشگاه پیام نور واحد شیراز

دانشگاه پیام نور واحد قطب آباد

دانشگاه پیام نور واحد کامفیروز

دانشگاه پیام نور واحد واحد خاوران

دانشگاه شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه هنر شیراز

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

موسسه آموزش عالی ارم شیراز

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

موسسه آموزش عالی زند شیراز

موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران