دانشگاههای شهر شيراز

در شهر شيراز تعداد 14 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر شيراز صاحب امتیاز 37 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 44 شماره منتشر نموده اند. شهر شيراز میزبان 64 همایش علمی تخصصی و 154 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر شيراز, 63129 مقاله علمی شامل 1989 مقاله ژورنالی و 20455 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 1989 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر شيراز تعداد 64,903 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 3,301 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر شيراز

کل مراکز علمی
14
کل اساتید
3301 نفر
کل دانشجویان
64903 نفر
مقالات کنفرانسی
20455 مقاله
مقالات ژورنالی
1989 مقاله
مقالات بین المللی
40685 مقاله
کل همایشها
304
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر شيراز در سال 1397

دانشگاه شیراز

رتبه در کل کشور: 11

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

رتبه در کل کشور: 38

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رتبه در کل کشور: 125

نمایش دانشگاههای شهر شيراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانشگاه شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه هنر شیراز

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

موسسه آموزش عالی ارم شیراز

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

موسسه آموزش عالی زند شیراز

موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران