دانشگاههای شهر اروميه

در شهر اروميه تعداد 14 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر اروميه صاحب امتیاز 7 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 26 شماره منتشر نموده اند. شهر اروميه میزبان 19 همایش علمی تخصصی و 0 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر اروميه, 30419 مقاله علمی شامل 2234 مقاله ژورنالی و 15099 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 2234 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر اروميه تعداد 47,506 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 2,035 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر اروميه

کل مراکز علمی
14
کل اساتید
2035 نفر
کل دانشجویان
47506 نفر
مقالات کنفرانسی
15099 مقاله
مقالات ژورنالی
2234 مقاله
مقالات بین المللی
13086 مقاله
کل همایشها
39
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر اروميه در سال 1397

دانشگاه ارومیه

رتبه در کل کشور: 13

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

رتبه در کل کشور: 86

دانشگاه صنعتی ارومیه

رتبه در کل کشور: 167

نمایش دانشگاههای شهر اروميه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دانشگاه ارومیه

دانشگاه پیام نور واحد ارومیه

دانشگاه پیام نور واحد فیرورق

دانشگاه پیام نور واحد قره ضیاءالدین

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

موسسه آموزش عالی آیین کمال ارومیه

موسسه آموزش عالی صبا

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران