دانشگاههای شهر تبريز

در شهر تبريز تعداد 31 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر تبريز صاحب امتیاز 42 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 176 شماره منتشر نموده اند. شهر تبريز میزبان 85 همایش علمی تخصصی و 13 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر تبريز, 87361 مقاله علمی شامل 3909 مقاله ژورنالی و 34670 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 3909 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر تبريز تعداد 81,386 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 3,682 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر تبريز

کل مراکز علمی
31
کل اساتید
3682 نفر
کل دانشجویان
81386 نفر
مقالات کنفرانسی
34670 مقاله
مقالات ژورنالی
3909 مقاله
مقالات بین المللی
48782 مقاله
کل همایشها
169
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر تبريز در سال 1397

دانشگاه تبریز

رتبه در کل کشور: 8

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

رتبه در کل کشور: 18

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

رتبه در کل کشور: 43

نمایش دانشگاههای شهر تبريز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراند

دانشگاه پیام نور واحد ایلخچی

دانشگاه پیام نور واحد تبریز

دانشگاه پیام نور واحد خسروشهر

دانشگاه پیام نور واحد زنوز

دانشگاه پیام نور واحد شربیان

دانشگاه پیام نور واحد گوگان

دانشگاه پیام نور واحد ممقان

دانشگاه پیام نور واحد هادیشهر

دانشگاه تبریز

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی

موسسه آموزش عالی ارس

موسسه آموزش عالی اسوه

موسسه آموزش عالی الغدیر

موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری

موسسه آموزش عالی دانشوران

موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز

موسسه آموزش عالی رشدیه

موسسه آموزش عالی سراج

موسسه آموزش عالی علم و فنآوری شمس

موسسه آموزش عالی میزان

موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران