دانشگاههای شهر طالقان

در شهر طالقان تعداد 3 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر طالقان صاحب امتیاز 2 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 10 شماره منتشر نموده اند. شهر طالقان میزبان 0 همایش علمی تخصصی و 0 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر طالقان, 4391 مقاله علمی شامل 881 مقاله ژورنالی و 2453 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 881 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر طالقان تعداد 0 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 56 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر طالقان

کل مراکز علمی
3
کل اساتید
56 نفر
کل دانشجویان
0 نفر
مقالات کنفرانسی
2453 مقاله
مقالات ژورنالی
881 مقاله
مقالات بین المللی
1057 مقاله
کل همایشها
3
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر طالقان در سال 1402

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

رتبه در کل کشور: 290

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

رتبه در کل کشور: 613

نمایش دانشگاههای شهر طالقان

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دانشگاه پیام نور واحد طالقان

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران