دانشگاههای شهر سمنان

در شهر سمنان تعداد 6 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر سمنان صاحب امتیاز 17 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 334 شماره منتشر نموده اند. شهر سمنان میزبان 29 همایش علمی تخصصی و 2 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر سمنان, 28307 مقاله علمی شامل 6413 مقاله ژورنالی و 13346 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 6413 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر سمنان تعداد 27,834 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,550 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر سمنان

کل مراکز علمی
6
کل اساتید
1550 نفر
کل دانشجویان
27834 نفر
مقالات کنفرانسی
13346 مقاله
مقالات ژورنالی
6413 مقاله
مقالات بین المللی
8548 مقاله
کل همایشها
49
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر سمنان در سال 1402

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزاد

رتبه در کل کشور: 0

دانشگاه سمنان

رتبه در کل کشور: 41

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

رتبه در کل کشور: 97

نمایش دانشگاههای شهر سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزاد

دانشگاه سمنان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

دانشگاه فرزانگان سمنان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران