دانشگاههای شهر سمنان

در شهر سمنان تعداد 6 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر سمنان صاحب امتیاز 14 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 83 شماره منتشر نموده اند. شهر سمنان میزبان 26 همایش علمی تخصصی و 2 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر سمنان, 17402 مقاله علمی شامل 1328 مقاله ژورنالی و 8701 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 1328 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر سمنان تعداد 27,834 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,550 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر سمنان

کل مراکز علمی
6
کل اساتید
1550 نفر
کل دانشجویان
27834 نفر
مقالات کنفرانسی
8701 مقاله
مقالات ژورنالی
1328 مقاله
مقالات بین المللی
7373 مقاله
کل همایشها
40
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر سمنان در سال 1397

دانشگاه سمنان

رتبه در کل کشور: 24

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

رتبه در کل کشور: 85

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

رتبه در کل کشور: 236

نمایش دانشگاههای شهر سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزاد

دانشگاه سمنان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

دانشگاه فرزانگان سمنان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران