دانشگاههای شهر بجنورد

در شهر بجنورد تعداد 9 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر بجنورد صاحب امتیاز 3 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 0 شماره منتشر نموده اند. شهر بجنورد میزبان 8 همایش علمی تخصصی و 0 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر بجنورد, 4011 مقاله علمی شامل 189 مقاله ژورنالی و 2959 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 189 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر بجنورد تعداد 10,846 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 657 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر بجنورد

کل مراکز علمی
9
کل اساتید
657 نفر
کل دانشجویان
10846 نفر
مقالات کنفرانسی
2959 مقاله
مقالات ژورنالی
189 مقاله
مقالات بین المللی
863 مقاله
کل همایشها
15
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر بجنورد در سال 1397

دانشگاه بجنورد

رتبه در کل کشور: 146

موسسه آموزش عالی اشراق

رتبه در کل کشور: 174

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

رتبه در کل کشور: 188

نمایش دانشگاههای شهر بجنورد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

دانشگاه بجنورد

دانشگاه پیام نور واحد آشخانه

دانشگاه پیام نور واحد بجنورد

دانشگاه پیام نور واحد راز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

دانشگاه کوثر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

موسسه آموزش عالی اشراق

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران