لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی ایوان کی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی ایوان کی در سال ۱۳۹۷ کلا ۶۲ مقاله شامل ۵۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Sustainable development of agriculture: a system dynamics model
۲Creep damage and remnant life prediction of rotating hollow shaft based on the design strain and theta projection concept
۳Integration of smart grid technologies in stochastic multi-objective unit commitment: An economic emission analysis

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.