لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی روزبهان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی روزبهان در سال ۱۳۹۷ کلا ۵۰ مقاله شامل ۵۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارایه روشی جهت بهبود بازشناسی رفتار انسان بر مبنای ویژگی های مبتنی بر مورفولوژی در همایش سراسری رفتار
۲مروری بر معماری پارامتریک و بررسی چشم انداز ها و آسیب های طراحی
۳بررسی مدارس هوشمند با هدف شناسایی مولفه های هوشمند سازی مدارس
۴بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های بی سیم بدنی با استفاده از مسیریابی طرفین
۵بررسی تاثیر آب انبارها در تولید فضای شهری در ایران، نمونه موردی محله آب انبار نو ساری
۶دلایل استفاده از نماهای کلاسیک در ساختمان های ایران
۷هدف ایجاد باغ ها درمعماری ایران
۸بررسی اندرکنش سازه های بلند فولادی با سیستم قاب خمشی و مهاربندی واقع بر گروه شمع
۹ارایه چارچوبی برای اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز
۱۰بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب برند توسط جایگاه های عرضه سوخت غرب استان مازندران
۱۱شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر در اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز با روش های تصمیم گیری چند شاخصه- AHP فازی و TOPSIS فازی مطالعه موردی صنعت برق
۱۲بررسی رابطه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی با پاسخ مشتری، e-WOM و تعهد مطالعه موردی: شرکت هواپیمایی ماهان در ایران
۱۳بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی (APO )مطالعه موردی: شرکت مدیریت تولید برق نکا
۱۴شبیه سازی عددی انتقال حرارت نانوسیال آلومینا در مبدل حرارتی لوله ای مجهز به میله گردابه ای
۱۵بررسی عددی اثرات زبری سطح بر رفتار جریان و ویژگی انتقال حرارت در میکرو کانال های دایره ای
۱۶بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی در یک نوع لوله مجهز به کویل با مبدل حرارتی سه سیال
۱۷بررسی عددی افزایش انتقال حرارت در یک لوله با سیم کویل نصب شده با جدایش از دیواره لوله
۱۸بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد بازار محصول در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۹تاثیر حسابرسی داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۰تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ارتباط بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعاتی
۲۱بررسی تاثیر ضعف کنترل داخلی بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۲بررسی رابطه ی همزمان تنوع بخشی و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۳محافظه کاری حسابداری، حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
۲۴تاثیر محدودیت های مالی بر ارتباط بین هزینه سرمایه و موجودی کالا
۲۵بررسی رابطه بین زمان بندی گزارشگری مالی حسابرسی شده و نشده با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۶تاثیر حسابرسی نخستین بر ارتباط بین فشار کاری حسابرسان و کیفیت حسابرسی
۲۷بررسی ارتباط بین امنیت شغلی مدیران و دقت پیش بینی سود در بورس اوراق بهادار تهران
۲۸بررسی رابطه بین شاخص های سنتی و نوین نقدینگی و کیفیت افشا با در نظر گرفتن عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۹کاهش مصرف انرژی مبتنی بر موازنه بارکاری در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
۳۰اتصال و انفصال اجزا و فضا در باغ ایرانی
۳۱بررسی نور در معماری قدسی مساجد ایران
۳۲بررسی نقش مراکز اقامتی تفریحی در توسعه گردشگری شهری
۳۳بررسی هزینه و کیفیت سازه های سبک وزن فلزی (LSF)
۳۴بررسی معماری بومی مازندران جهت دستیابی به اصول توسعه پایدار و مبانی طراحی پایدار
۳۵بررسی تغییر هندسه ی باغ ایرانی درضمن حفظ سلسله مراتب و عناصر آن و با تاکید بر شکل دایره
۳۶تاثیر شرایط رطوبتی پس از ساخت نمونه بر رفتار ماسه سیمانی مسلح
۳۷نمود الگوی باغ سازی در فضاهای فرهنگی و آموزشی، نمونه موردی (باغ کتاب)
۳۸تاثیر حسارسی داخلی بر ارتباط بین کیفیت سود و احتمال وقوع تقلب
۳۹اثر تعدیلی توانایی مدیران عامل بر ارتباط بین بحران مالی و همزمانی قیمت سهام
۴۰بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر ارتباط بین کیفیت محیط کنترل داخلی و کیفیت حسابرسی
۴۱نقش حجم اطلاعات افشا شده در کاهش خطای ارزشیابی سهام
۴۲بررسی تاثیرسطح نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و عملکرد بازار محصول در بورس اوراق بهادار تهران
۴۳شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز
۴۴تاثیر ارتباط سیاسی بر رابطه بین مالکیت نهادی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۴۵تاثیر هزینه نمایندگی بر ارتباط بین استقلال هیات مدیره و ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۴۶شناسایی، بررسی و رتبه بندی ریسک های پروژه های پست برق با استفاده از رویکردفازی- AHP و تاپسیس
۴۷مدل سازی وحل مسیله مکان یابی پستهای برق در حضور بارهای قطعی بااستفاده از برنامه ریزی آرمانی (مطالعه ی موردی: برق منطقه ای شهرستان ساری)
۴۸مطالعه و بررسی دو بعدی انتقال حرارت غیرخطی در کره توخالی
۴۹تغییر نزولی حسابرس و مدیریت سود (واقعی و تعهدی): با رویکرد معاملات همزمان
۵۰بررسی عددی تاثیر زهکش دودکشی بر پایداری سد خاکی در شرایط تخلیه سریع مخزن

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.