لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی طبری بابل در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی طبری بابل در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۴ مقاله شامل ۱۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی مهاربند پرشده با بتن تحت بارگذاری چرخه ای
۲رفتار دینامیکی دیوار خاک مسلح در اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک
۳بازشناسی مفهوم هویت ایرانی - اسلامی در معماری مجتمع مسکونی
۴دستیابی به الگوی محل قرارگیری و تعداد ورودی ها در مساجد ایران نمونه های موردی : جامع فهرج، تاریخانه دامغان، جامع اصفهان، جامع زواره، جامع یزد، جامع اشترجان، شاه اصفهان، حکیم اصفهان، رحیمخان اصفهان، سید اصفهان
۵مطالعه عددی دیوار خاک مسلح با تسمه های فلزی با شرایط مدلسازی دو بعدی
۶بازشناسی اصول بکارگیری نظریه نحو فضا در تحلیل روابط فضایی بناهای مسکونی
۷پیش بینی مقاومت فشاری بتن سبک سازه ای حاوی لیکا با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
۸محاسبه ضریب رفتار سیستم سازه ایی دیوار برشی بتنی دارای بازشو و مقایسه مقدار آن با آیین نامه 2800 ویرایش چهارم
۹مطالعه و بررسی بهینه یابی بهترین مکان میراگر TLD در کاهش پاسخ لرزه ایی سازه های بتنی
۱۰مطالعه و بررسی تاثیر شکل هندسی و محل بازشوها بر ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی
۱۱سازی دیوار برشی بتنی با الیاف پلیمری مسلح شده FRP به روش نصب در نزدیک سطح NSM با الگوهای نصب مختلف
۱۲مطالعه و بررسی ستون های مختلط با مقطع فولادی جعبه ای شکل پر شده از بتن مسلح تحت اثر بار لرزه ای
۱۳تحلیل عددی تاثیر گسلش بر ساختمان قرار گرفته در سطح زمین
۱۴نهان نگاری تصاویر خاکستری در حوزه ی فرکانس

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.