لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی آپادانا در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی آپادانا در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۶ مقاله شامل ۱۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱نگاهی به میزان اثر بخشی قوانین ترافیکی ایران از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی
۲بررسی نقاشی در کوشک های دوره ی زندیه و قاجاریه شیراز
۳اولویت بندی استان های مرکزی و جنوبی ایران از منظر وضعیت فرهنگی بر اساس اطلاعات سالنامه اماری سال 1394 با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
۴بررسی نقش امنیت در سرزندگی و حیات شبانه فضاهای شهر (مطالعه موردی محله معلم شهرمرودشت)
۵تحلیل عملکردی میزان رضایت مسافرین از فضاها و عناصر معماری در ایستگاه های قطار شهری شهر شیراز
۶بررسی آسیب پذیری بافتهای فرسوده ی شهری در زمان وقوع بحران زلزله ( نمونه ی موردی محله ی قصر و دشت شیراز )
۷شهرسازی و توسعه گردشگری شهری با رویکرد درآمدزایی
۸بافت های فرسوده و امنیت اجتماعی(نمونه موردی: محله اسحاق بیگ - شیراز)
۹بررسی نیازهای افراد پیاده و مشکلات مبلمان شهری نمونه موردی :خیابان زند - شیراز
۱۰ارزیابی و سنجش پایداری در مجتمع های مسکونی نمونه موردی: مجتمع مسکونی رضوان بلوار مطهری جنوبی شیراز
۱۱رتبه بندی راهکارهای کاهش مصرف انرژی در بیمارستان ها با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بیمارستان فارابی شهرستان بستک)
۱۲بررسی نقش طفره روی اینترنتی بر عملکرد مالی سازمان
۱۳بررسی ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان
۱۴بررسی تاثیر ابعاد رهبری معنوی بر خلاقیت کارکنان (مطالعه موردی: شرکت صنعت نفت و گاز پرشیا تهران)
۱۵بررسی نقش رهبری قابل اعتماد بر توسعه خلاقیت کارکنان
۱۶تاثیر انگیزش بر عملکرد کارکنان اداره کل فرودگاه های استان فارس

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.