لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۷ مقاله شامل ۱۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مروری بر اثربخشی آزولا و تاثیر آن در مسایل زیست محیطی
۲مروری بر اثربخشی سنبل آبی (Eichhornia crassipes) و تاثیر آن در مسایل زیست محیطی
۳بررسی وضعیت آلودگی صوتی در ایران بر اساس پایش های موجود
۴ارزیابی بهترین الگوریتم درون یابی در توزیع مکانی آلاینده های هوا
۵تاثیر متقابل صنعت گردشگری و محیط زیست بر یکدیگر
۶جهانی شدن، محیط زیست و منابع طبیعی
۷تحول و توسعه در صنعت گردشگری با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات
۸مدیریت ارتباط با مشتری
۹بررسی تاثیر تبلیغات محیطی بر ارزش ویژه برند بانک ملت
۱۰بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند بانک صادرات در شهر مشهد
۱۱بررسی تاثیر عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیک بانک ملی شهر مشهد
۱۲رضایت مشتری و تاثیر آن بر برنامه میان مدت مجموعه رستوران های رضایی با رویکرد سناریو
۱۳بررسی ارتباط بین پارامترهای هواشناسی و آلاینده های شاخص کیفیت هوا
۱۴تحلیل تراکم میزان آلاینده های شاخص هوادر کلانشهر مشهد طی سال 1395
۱۵تجزیه و تحلیل انواع مدل های انتشار صوت ناشی از ترافیک جاده ای به منظورکنترل اثرات آن
۱۶بررسی پدیده جزیره حرارتی و رابطه آن باتوسعه پایدار
۱۷بررسی نقش رسانه های جمعی در آموزش مسایل محیط زیستی از دیدگاه شهروندان مشهد

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.