لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه در سال ۱۳۹۷ کلا ۷۸ مقاله شامل ۶۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Determination of essential oils composition of blanket-leaf (Stachys byzantina C. Koch.) by microwave assisted extraction coupled to headspace single-drop microextraction.
۲Correction to: Artificial neural network modelling of Cr(VI) surface adsorption with NiO nanoparticles using the results obtained from optimization of response surface methodology
۳Determination of essential oils composition of blanket-leaf (Stachys byzantina C. Koch.) by microwave assisted extraction coupled to headspace single-drop microextraction
۴Effects of cadmium on Bcl-2/Bax expression ratio in rat cortex brain and hippocampus
۵Effects of different levels of Licorice (Glycyrrhiza glabra) medicinal plant powder on performance, egg quality and some of serum biochemical parameters in laying hens
۶Impact of post peak daily metabolizable energy intake on performance of broiler breeder hens

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.