لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه امام رضا در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه امام رضا در سال ۱۳۹۷ کلا ۸۱ مقاله شامل ۶۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A novel anomaly detection algorithm using DBSCAN and SVM in wireless sensor networks
۲Bidirectional Quantum Teleportation of a Class of n-Qubit States by Using (2n + 2)-Qubit Entangled States as Quantum Channel
۳Optimizing Teleportation Cost in Distributed Quantum Circuits
۴The effect of reporting quality on stock returns of listed companies on the Tehran Stock Exchange
۵Design and extensive hardware performance analysis of an efficient pairwise key generation scheme for Smart Grid
۶L2 motivational self-system and self-efficacy: A quantitative survey-based study
۷Design of a fault-tolerant reversible control unit in molecular quantum-dot cellular automata
۸Anonymous ECC-Based Self-Certified Key Distribution Scheme for Smart Grid
۹Efficient Anonymous Password-Authenticated Key Exchange Protocol to Read Isolated Smart Meters by Utilization of Extended Chebyshev Chaotic Maps
۱۰Design and hardware implementation of a security-enhanced elliptic curve cryptography based lightweight authentication scheme for smart grid communications
۱۱Corporate reporting readability and regulatory review risk
۱۲Denosumab in Patients with Giant Cell Tumor and Its Recurrence: A Systematic Review.
۱۳A novel large germ line deletion in adenomatous polyposis coli (APC) gene associated with familial adenomatous polyposis.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.