لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه صنعتی سجاد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعتی سجاد در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۲ مقاله شامل ۱۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱پیشبینی قیمت فلز آلومینیوم با مدلهای ARIMA و GARCH
۲بهره گیری از نفوذپذیری مغناطیسی در تعیین غیرمخرب مقادیر کربن، مس و فسفر در قطعات متالورژی پودر پایه آهنی
۳اثر دمای فشردن گرم و میزان روانساز بر چگالی، سختی و ریزساختار آلیاژ پایه آهن
۴مشخصه یابی غیرمخرب تغییرات ریزساختاری ناشی از اعمال شرایط متفاوت عملیات تف جوشی در قطعات متالورژی پودر
۵ارایه یک مدل ریاضی بارویکرد یکپارچه سازی تولید و توزیع در زنجیره تامین
۶ارایه مدل زمان بندی جهت المپیادهای ورزشی با احتساب ورزشگاه های چندمنظوره و با حفظ توزیع یکنواخت حساسیت و پیوستگی مسابقات در طول مدت برگزاری
۷مدل سازی مساله دوهدفه زمان بندی جریان کارگاهی با لحاظ کردن اثر یادگیری و مصرف انرژی
۸زمانبندی پروژه چند هدفه چند حالته با محدودیت منابع و در نظر گرفتن اثرات یادگیری (مطالعه موردی)
۹شبیه سازی و آنالیز اتصال تیر به ستون بتنی پیش ساخته توسط نرم افزار اجزاء محدود
۱۰بررسی تاثیر آرماتور قطری تیر همبند بر شکل پذیری دیوار برشی همبسته
۱۱ارایه یک مدل ریاضی در زمان بندی تولید با در نظر گرفتن اثرات یادگیری
۱۲کنترل ترافیک یک چهار راه راهنمایی رانندگی با استفاده از الگوریتم های یادگیری تقویتی یادگیری Q سارسا و مسیرهای شایستگی
۱۳یک الگوریتم آشکارسازی جهش عصبی و استخراج ویژگی بر اساس نمونه برداری عبور از سطح برای ثبت کم مصرف سیگنال عصبی
۱۴مروری بر الگوریتم های استخراج الگوی حرکتی از حرکت بدن انسان به منظور کلاس بندی و تشخیص وضعیت حرکتی
۱۵آشکار سازی انسان در تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق و مقایسه دقت تشخیص آن در مقابل روش HOG و Haar Cascade مطابق معیار Denon
۱۶افزایش قدرت الگوریتم واترمارک با استفاده از اطلاعات جانبی در مقابل فیلترهای پایین گذر

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.