لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه صنعتی سجاد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعتی سجاد در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۰ مقاله شامل ۱۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱پیشبینی قیمت فلز آلومینیوم با مدلهای ARIMA و GARCH
۲بهره گیری از نفوذپذیری مغناطیسی در تعیین غیرمخرب مقادیر کربن، مس و فسفر در قطعات متالورژی پودر پایه آهنی
۳اثر دمای فشردن گرم و میزان روانساز بر چگالی، سختی و ریزساختار آلیاژ پایه آهن
۴مشخصه یابی غیرمخرب تغییرات ریزساختاری ناشی از اعمال شرایط متفاوت عملیات تف جوشی در قطعات متالورژی پودر
۵ارایه یک مدل ریاضی بارویکرد یکپارچه سازی تولید و توزیع در زنجیره تامین
۶ارایه مدل زمان بندی جهت المپیادهای ورزشی با احتساب ورزشگاه های چندمنظوره و با حفظ توزیع یکنواخت حساسیت و پیوستگی مسابقات در طول مدت برگزاری
۷مدل سازی مساله دوهدفه زمان بندی جریان کارگاهی با لحاظ کردن اثر یادگیری و مصرف انرژی
۸زمانبندی پروژه چند هدفه چند حالته با محدودیت منابع و در نظر گرفتن اثرات یادگیری (مطالعه موردی)
۹شبیه سازی و آنالیز اتصال تیر به ستون بتنی پیش ساخته توسط نرم افزار اجزاء محدود
۱۰بررسی تاثیر آرماتور قطری تیر همبند بر شکل پذیری دیوار برشی همبسته

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.