لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی پردیسان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی پردیسان در سال ۱۳۹۷ کلا ۵ مقاله شامل ۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی موانع و مشکلات اجرای ساختمان های صنعتی در کشور و ارایه راهکارها در جهت توسعه ساخت و ساز به روش صنعتی
۲مقایسه طراحی پل ها به روش های نیرو و تغییرمکان بر اساس آیین نامه آشتو
۳بررسی مشکلات و راهکار های طراحی مجموعه سوارکاری در ایران با بهره مندی از نظرات نخبگان و صاحب نظران این عرصه
۴شناسایی مولفه های سرزندگی در طراحی مجتمع های مسکونی معاصر با بهره گیری از تجارب معماری بومی مازندران
۵پیش بینی مقاومت فشاری بتن سبک سازه ای حاوی لیکا با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
۶شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های راهسازی به روش BOT با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی TOPSIS

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.