لیست مقالات بین المللی (ISI) پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۲۶ مقاله شامل ۱۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Formulation and anti-neurotoxic activity of baicalein-incorporating neutral nanoliposome.
۲Anti‑inflammatory effect of Migri‑Heal® in an in vitro inflammatory model of primary mixed glial cells.
۳Cell attachment evaluation of the immobilized bioactive peptide on a nanographene oxide composite.
۴The influence of rAAV2-mediated SOX2 delivery into neonatal and adult human RPE cells; a comparative study.
۵Valproic Acid Promotes Apoptosis and Cisplatin Sensitivity Through Downregulation of H19 Noncoding RNA in Ovarian A2780 Cells.
۶Vector and Cell Line Engineering Technologies Toward Recombinant Protein Expression in Mammalian Cell Lines.
۷Bioluminescence and kinetic aspects of double mutated aequorin variants.
۸The expression of dopamine receptors gene and their potential role in targeting breast cancer cells with selective agonist and antagonist drugs. Could it be the novel insight to therapy?
۹Haplotype Analysis of DXS548 and FRAXAC1 Microsatellite Loci in Iranian Patients with Fragile X Syndrome.
۱۰Zein nanoparticle as a novel BMP6 derived peptide carrier for enhanced osteogenic differentiation of C2C12 cells.
۱۱Immunogenicity of chimeric MUC1-HER2 vaccine against breast cancer in mice.
۱۲Effects of Crocin on The Pituitary-Gonadal Axis and Hypothalamic Kiss-1 Gene Expression in Female Wistar Rats.
۱۳A cold-adapted endoglucanase from camel rumen with high catalytic activity at moderate and low temperatures: an anomaly of truly cold-adapted evolution in a mesophilic environment.
۱۴Prevalence of the CYP2C19*2 (681 G>A), *3 (636 G>A) and *17 (‑806 C>T) alleles among an Iranian population of different ethnicities.
۱۵The Superiority of Sucrose Cushion Centrifugation to Ultrafiltration and PEGylation in Generating High-Titer Lentivirus Particles and Transducing Stem Cells with Enhanced Efficiency.
۱۶Loading of polymyxin B onto anionic mesoporous silica nanoparticles retains antibacterial activity and enhances biocompatibility.
۱۷Immobilization of laccase on epoxy-functionalized silica and its application in biodegradation of phenolic compounds.
۱۸Phytochemicals as potent modulators of autophagy for cancer therapy.
۱۹AKAP4, SPAG9 and NY-ESO-1 in Iranian Colorectal Cancer Patients as Probable Diagnostic and Prognostic Biomarkers
۲۰Down-regulation of the non-coding RNA H19 and its derived miR-675 is concomitant with up-regulation of insulin-like growth factor receptor type 1 during neural-like differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells.
۲۱MSeq-CNV: accurate detection of Copy Number Variation from Sequencing of Multiple samples.
۲۲Urtica dioica inhibits cell growth and induces apoptosis by targeting Ornithine decarboxylase and Adenosine deaminase as key regulatory enzymes in adenosine and polyamines homeostasis in human breast cancer cell lines.
۲۳Generation and screening of efficient neutralizing single domain antibodies (VHHs) against the critical functional domain of anthrax protective antigen (PA).
۲۴Parthenolide reduces metastasis by inhibition of vimentin expression and induces apoptosis by suppression elongation factor α - 1 expression.
۲۵Enzymatic activities and pathogenesis-related genes expression in sunflower inbred lines affected by Sclerotinia sclerotiorum culture filtrate.
۲۶MicroRNA expression in serum samples of sulfur mustard veterans as a diagnostic gateway to improve care.
۲۷Gastric cancer biomarkers; A systems biology approach.
۲۸Analysis of microRNA and Gene Expression Profiles in Alzheimer's Disease: A Meta-Analysis Approach.
۲۹Cell type-dependent functions of microRNA-92a.
۳۰Targeting histone demethylases KDM5A and KDM5B in AML cancer cells: A comparative view.
۳۱Prostaglandin F-2α Stimulates The Secretion of Vascular Endothelial Growth Factor and Induces Cell Proliferation and Migration of Adipose Tissue Derived Mesenchymal Stem Cells.
۳۲ER Stress: A Therapeutic Target in Rheumatoid Arthritis?
۳۳Molecular Landscape in Alveolar Soft Part Sarcoma: Implications for Molecular Targeted Therapy.
۳۴Horseradish peroxidase-catalyzed hydrogelation for biomedical applications.
۳۵Effects of blastocyst artificial collapse prior to vitrification on hatching and survival rates and the expression of klf4 gene in mouse embryos.
۳۶The Potential Biomarkers and Immunological Effects of Tumor-Derived Exosomes in Lung Cancer.
۳۷Vitiligo patients show significant up-regulation of aryl hydrocarbon receptor transcription factor.
۳۸Improving the thermostability of Serratia marcescens B4A chitinase via G191V site-directed mutagenesis.
۳۹Polyethylene glycol and octa-arginine dual-functionalized nanographene oxide: an optimization for efficient nucleic acid delivery.
۴۰Imbalance of Peripheral Blood T Helper Type 17 Responses in Patients with Vitiligo.
۴۱Auto-induction for high level production of biologically active reteplase in Escherichia coli.
۴۲Prognostic Value of FBXO39 and ETS-1 but not BMI-1 in Iranian Colorectal Cancer Patients
۴۳Mitochondrial Variants in Pompe Disease: A Comparison between Classic and Non-Classic Forms.
۴۴Challenges related to the immunogenicity of parenteral recombinant proteins: Underlying mechanisms and new approaches to overcome it.
۴۵Exosomes in Severe Asthma: Update in Their Roles and Potential in Therapy.
۴۶A novel approach for bioconjugation of Rhizomucor miehei lipase (RML) onto amine-functionalized supports; Application for enantioselective resolution of rac-ibuprofen.
۴۷Molecular study of wound healing after using biosynthesized BNC/Fe
۴۸The combinational effect of E6/E7 siRNA and anti-miR-182 on apoptosis induction in HPV16-positive cervical cells.
۴۹Insulin Receptor Substrate 2 mRNA Expression in Urinary Sediment Cells as a Diagnostic Marker of Nephropathy in Diabetic Patients.
۵۰PrESOgenesis: A two-layer multi-label predictor for identifying fertility-related proteins using support vector machine and pseudo amino acid composition approach.
۵۱Enhancement of microspore embryogenesis induction and plantlet regeneration of sweet pepper (Capsicum annuum L.) using putrescine and ascorbic acid.
۵۲Mitochondrial G8292A and C8794T mutations in patients with Niemann-Pick disease type C.
۵۳Practical evaluation of 11 de novo assemblers in metagenome assembly.
۵۴A Survey of the Common Mutations and IVS8-Tn Polymorphism of Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Gene in Infertile Men with Nonobstructive Azoospermia and CBAVD in Iranian Population
۵۵The protective effect of berberine against lipopolysaccharide-induced abortion by modulation of inflammatory/immune responses.
۵۶Increased Expression of Aryl Hydrocarbon Receptor in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients with Autoimmune Hepatitis.
۵۷Fabrication and investigation of silica nanofibers via electrospinning.
۵۸Modeling the probability distribution of the bacterial burst size via a game-theoretic approach.
۵۹Designing a novel signal sequence for efficient secretion of Candida antarctica lipase B in E. coli: The molecular dynamic simulation, codon optimization and statistical analysis approach.
۶۰Rational engineering of Cel5E from Clostridium thermocellum to improve its thermal stability and catalytic activity.
۶۱Inhibition of transforming growth factor-β signaling pathway enhances the osteogenic differentiation of unrestricted somatic stem cells.
۶۲Multiple functions of p27 in cell cycle, apoptosis, epigenetic modification and transcriptional regulation for the control of cell growth: A double-edged sword protein.
۶۳Potential role of RAB6C-AS1 long noncoding RNA in different cancers.
۶۴Genetic Analysis of Patients with Two Different Types of Hyper IgM Syndrome.
۶۵Covalent Immobilization of Protein A on Chitosan and Aldehyde Double-Branched Chitosan as Biocompatible Carriers for Immunoglobulin G (Igg) Purification.
۶۶Biosurfactants from probiotic bacteria: A review.
۶۷Covalent immobilization of laccase by one pot three component reaction and its application in the decolorization of textile dyes.
۶۸Health Concerns of Various Nanoparticles: A Review of Their in Vitro and in Vivo Toxicity.
۶۹COP1 plays a prominent role in drought stress tolerance in Arabidopsis and Pea.
۷۰High phenol degradation capacity of a newly characterized Acinetobacter sp. SA01: Bacterial cell viability and membrane impairment in respect to the phenol toxicity.
۷۱Genipin induces cell death via intrinsic apoptosis pathways in human glioblastoma cells.
۷۲Influence of hydrodynamic pressure on chondrogenic differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells cultured in perfusion system.
۷۳Morphometric characteristics and time to hatch as efficacious indicators for potential nano-toxicity assay in zebrafish.
۷۴Nebulette Expression Is Associated with Lymph Node Metastasis in Patients with Colorectal Cancer.
۷۵An integrated study on TFs and miRNAs in colorectal cancer metastasis and evaluation of three co-regulated candidate genes as prognostic markers.
۷۶Comparative transcriptome analysis to identify putative genes involved in thymol biosynthesis pathway in medicinal plant Trachyspermum ammi L.
۷۷Feeding broilers with thyme essential oil loaded in chitosan nanoparticles: an efficient strategy for successful delivery.
۷۸Expression, characterization and one step purification of heterologous glucose oxidase gene from
۷۹"Effect of Lithium and Valproate on Proliferation and Migration of Limbal Epithelial Stem/Progenitor Cells".
۸۰Dopaminergic Induction of Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Is Accompanied By Transcriptional Activation of Autophagy.
۸۱Development of a PCL/gelatin/chitosan/β-TCP electrospun composite for guided bone regeneration.
۸۲In vitro molecular study of wound healing using biosynthesized bacteria nanocellulose/silver nanocomposite assisted by bioinformatics databases.
۸۳Disulfide bonds elimination of endoglucanase II from Trichoderma reesei by site-directed mutagenesis to improve enzyme activity and thermal stability: An experimental and theoretical approach.
۸۴NaOH low-salt method for chloroplast isolation and highly pure cpDNA preparation from
۸۵Glucose-Responsiveness of Pancreatic β-Like (GRP β-L) Cells Generated from Human Pluripotent Stem Cells.
۸۶In silico and experimental improvement of bacteriorhodopsin production in Halobacterium salinarum R1 by increasing DNA-binding affinity of Bat through Q661R/Q665R substitutions in HTH motif.
۸۷Update on Neutrophil Function in Severe Inflammation.
۸۸Association of Elevated Peripheral Blood Micronucleus Frequency and Bmi-1 mRNA Expression with Metastasis in Iranian Breast Cancer Patients
۸۹Priming with oxytocin and relaxin improves cardiac differentiation of adipose tissue-derived stem cells.
۹۰Contribution of osteocalcin-mimetic peptide enhances osteogenic activity and extracellular matrix mineralization of human osteoblast-like cells.
۹۱Peptide selected by phage display increases survival of SH-SY5Y neurons comparable to brain-derived neurotrophic factor.
۹۲Assessing the impact of exact reads on reducing the error rate of read mapping.
۹۳Promoting hepatogenic differentiation of human mesenchymal stem cells using a novel laminin-containing gelatin cryogel scaffold.
۹۴Nostoc entophytum cell response to cadmium exposure: A possible role of chaperon proteins GroEl and HtpG in cadmium-induced stress.
۹۵Zebrafish as a Model to Screen the Potential of Fatty Acids in Reproduction.
۹۶The effects of electromagnetic fields on cultured human retinal pigment epithelial cells.
۹۷Evaluation of the Possible Synergic Regenerative Effects of Platelet-Rich Plasma and Hydroxyapatite/Zirconia in the Rabbit Mandible Defect Model.
۹۸Dataset on the relation of synthetic super para magnetic nanoparticles coated with various electric charges and fibrillation of albumin protein.
۹۹In Vivo Evaluation of PAX6 Overexpression and NMDA Cytotoxicity to Stimulate Proliferation in the Mouse Retina.
۱۰۰A bibliometric analysis of global research on toxoplasmosis in the Web of Science.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.