لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۲۶ مقاله شامل ۱۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Design and structurally analysis of sFLT01-based novel tri-specific molecule with antiangiogenic activity.
۲Interplay between ER Stress and Inflammation in AMD
۳Designing msFLT1.0 protein with use of Rational Protein engineering: Improves the potential of VEGF neutralization for inhibiting Neovascular Age-Related Macular Degeneration
۴Destructive Effect of Atmospheric O2 Concentration on Blastocyst Quality Parameters During Implantation Time
۵زیست پالایی سیانید توسط آنزیم نیتریلاز در پنی سیلیوم
۶MOLECULAR CLONING OF HYALURONAN SYNTHASE GENE AND PRODUCTION OF HYALURONC ACID IN BACILLUS SUBTILIS
۷STUDY OF ANTIADHISION/ANTIBIOFILM EFFECTS OF RHAMNOLIPID-TYPE BIOSURFACTANT AGAINST CLINICAL ISOLATES OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA AND ACINETOBACTER BAUMANNII
۸SCALE UP OF RHAMNOLIPID-TYPE BIOSURFACTANT PRODUCTION BY PSEUDOMONAS AERUGINOSA MA01 IN A 5-L BIOREACTOR
۹HYALURONIC ACID PRODUCTION BY CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM
۱۰ISOLATION OF SCLEROGLUCAN ORIGINATED FROM SCLEROTINIA SCLEROTIORUM AND INVESTIGATION OF ITS BIOLOGICAL PROPERTIES
۱۱کاربرد مزوپورس سیلیکای عامل دار در فرایند تخلیص
۱۲بررسی اثر نانو ذره نقره در بیومس در ریشه های مویین گیاه گل گاوزبان خوزستانی
۱۳Dopaminergic Induction of Human Adipose Tissue-Derived Stem Cells Under Serum-Free and Low-Serum Conditions
۱۴Overexpression of Stem Cell Protein, PIWIL2, Promotes the Invasive Characteristics of DU145 Prostate Cancer Cell Line
۱۵زیست فناوری کشاورزی و سلامت غذا

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.