لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشکده محیط زیست در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشکده محیط زیست در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۰ مقاله شامل ۲۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تاثیر فاکتورهای محیطی در ارزیابی رودخانه طالقان کرج
۲کاربرد نانوذرات نقره در صنایع نساجی و اثرات و پیامد های محیط زیستی آن
۳ارزیابی پتانسیل و آنالیز حساسیت آسیب پذیری آب های زیرزمینی استان تهران – استان البرز به روش دراستیک
۴بررسی و تخمین فاصله تحت تاثیر آتش فورانی و آتش ناگهانی در خطوط لوله گاز
۵تخمین فاصله تحت تاثیر آتش استخری در خطوط لوله نفت
۶مروری بر سوبستراهای استفاده شده در پیل سوختی میکروبی
۷اثر پارامترهای موثر بر جداسازی یون سرب از محلول های آبی با استفاده از فرایند جذب سطحی روی نانو لوله های کربنی
۸به کارگیری شاخص حرارتی TIIDI بر روی تصاویر مودیس به منظور بارزسازی پدیده گرد و غبار (مطالعه موردی: جنوب غرب ایران)
۹شناسایی طوفان گرد و غبار جنوب غرب ایران با استفاده از روش Dust Index
۱۰Study of Ma aymria Water Treatment Contamination of Heavy Metals with its Suitability for Irrigation
۱۱Removal of Leishman s stain from Aqueous Solution by Using Natural Nile Rose Plant (Eichhornia crassipes)
۱۲Irrigation levels and their impact on water consumption of potato crop
۱۳بررسی عوامل تخریب کننده تالاب هورالعظیم
۱۴راهکارهای حقوقی حفاظت از تالاب گاوخونی
۱۵استفاده از پسماندهای کاتالیستی در صنعت تولید سیمان به عنوان مواد افزودنی با خاصیت پوزولانی-مروری بر مطالعات
۱۶تحلیل آلودگی های خاک با منشاء انسان ساز ناشی از حمل و نقل جاده ای با مطالعه موردی اتوبان تهران - کرج
۱۷ارزیابی استاندارد کیفیت خاک آلوده به فلزات سنگین در ایران و مقایسه با استانداردهای مرجع جهانی
۱۸بررسی گیاه پالایی گونه ارغوان (Cercis siliquastrum) در حذف فلزات سنگین (مطالعه موردی البرز)
۱۹بررسی سازگاری درختچه جوجوبا (simnondisa chinesis)درمناطق خشک و نیمه خشک کشور مطالعه موردی ایرانشهر – بزمان
۲۰پتانسیل یابی آلودگی آبهای زیرزمینی در دشت های استان تهران – استان البرز با استفاده از مدل DRASTIC در محیط GIS
۲۱بررسی آزمایشگاهی رویه بتنی با رویکرد توسعه پایدار
۲۲تحلیلی بر عملکرد گیاهان مرتعی در زمینه گیاه پالایی
۲۳ارزیابی اکوکمپ ها(اقامتگاه بوم گردی) در محیط زیست
۲۴بررسی مفهوم و عملکرد پارک های صلح
۲۵پذیرش خرس قهوه ای (Ursus arctos) در میان جوامع محلی در استان مازندران
۲۶ارزیابی دقت مدل رگرسیون چندگانه درپیش بینی غلظت COدر سطح هوای شهر تهران
۲۷نیاز سنجی و تعیین اولویت آموزشی افراد کلاس سطح سی یک زبان آلمانی در موسسه DSIT در تهران
۲۸بررسی تاثیر بافت خاک بر میزان تخریب در مناطق تحت حفاظت (مطالعه موردی: پارک ×ملی سرخه حصار)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.