لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشکده محیط زیست در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشکده محیط زیست در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۷ مقاله شامل ۲۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تاثیر فاکتورهای محیطی در ارزیابی رودخانه طالقان کرج
۲کاربرد نانوذرات نقره در صنایع نساجی و اثرات و پیامد های محیط زیستی آن
۳ارزیابی پتانسیل و آنالیز حساسیت آسیب پذیری آب های زیرزمینی استان تهران – استان البرز به روش دراستیک
۴شناسایی شاخص های هزینه یابی برمبنای فعالیت صنعت بانکداری با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی
۵بررسی و تخمین فاصله تحت تاثیر آتش فورانی و آتش ناگهانی در خطوط لوله گاز
۶تخمین فاصله تحت تاثیر آتش استخری در خطوط لوله نفت
۷مروری بر سوبستراهای استفاده شده در پیل سوختی میکروبی
۸اثر پارامترهای موثر بر جداسازی یون سرب از محلول های آبی با استفاده از فرایند جذب سطحی روی نانو لوله های کربنی
۹به کارگیری شاخص حرارتی TIIDI بر روی تصاویر مودیس به منظور بارزسازی پدیده گرد و غبار (مطالعه موردی: جنوب غرب ایران)
۱۰شناسایی طوفان گرد و غبار جنوب غرب ایران با استفاده از روش Dust Index
۱۱نقش سنجش از دور و داده هاى آن در چرخه مدیریت بحرانى طبیعى و بحران ها
۱۲شبیه سازی سرریز ناگهانی آلودگی MTBE و اقدامات بهسازی مخزن آب سطحی با استفاده از مدل اصلاح یافته CE - QUAL - W2 : مطالعه موردی مخزن سد قشلاق
۱۳Study of Ma aymria Water Treatment Contamination of Heavy Metals with its Suitability for Irrigation
۱۴Removal of Leishman s stain from Aqueous Solution by Using Natural Nile Rose Plant (Eichhornia crassipes)
۱۵Irrigation levels and their impact on water consumption of potato crop
۱۶بررسی عوامل تخریب کننده تالاب هورالعظیم
۱۷راهکارهای حقوقی حفاظت از تالاب گاوخونی
۱۸استفاده از پسماندهای کاتالیستی در صنعت تولید سیمان به عنوان مواد افزودنی با خاصیت پوزولانی-مروری بر مطالعات
۱۹پیش بینی ناگویی خلقی براساس سلامت خانواده اصلی، خود متمایز سازی و تنظیم شناختی هیجان د ردانش آموزان دختر
۲۰تحلیل آلودگی های خاک با منشاء انسان ساز ناشی از حمل و نقل جاده ای با مطالعه موردی اتوبان تهران - کرج
۲۱ارزیابی استاندارد کیفیت خاک آلوده به فلزات سنگین در ایران و مقایسه با استانداردهای مرجع جهانی
۲۲بررسی گیاه پالایی گونه ارغوان (Cercis siliquastrum) در حذف فلزات سنگین (مطالعه موردی البرز)
۲۳بررسی سازگاری درختچه جوجوبا (simnondisa chinesis)درمناطق خشک و نیمه خشک کشور مطالعه موردی ایرانشهر – بزمان
۲۴پتانسیل یابی آلودگی آبهای زیرزمینی در دشت های استان تهران – استان البرز با استفاده از مدل DRASTIC در محیط GIS
۲۵بررسی آزمایشگاهی رویه بتنی با رویکرد توسعه پایدار
۲۶تحلیلی بر عملکرد گیاهان مرتعی در زمینه گیاه پالایی
۲۷ارزیابی اکوکمپ ها(اقامتگاه بوم گردی) در محیط زیست
۲۸بررسی مفهوم و عملکرد پارک های صلح
۲۹پذیرش خرس قهوه ای (Ursus arctos) در میان جوامع محلی در استان مازندران
۳۰ارزیابی دقت مدل رگرسیون چندگانه درپیش بینی غلظت COدر سطح هوای شهر تهران
۳۱نیاز سنجی و تعیین اولویت آموزشی افراد کلاس سطح سی یک زبان آلمانی در موسسه DSIT در تهران
۳۲بررسی تاثیر بافت خاک بر میزان تخریب در مناطق تحت حفاظت (مطالعه موردی: پارک ×ملی سرخه حصار)
۳۳رویکرد تیوری بازی های رهبر - پیرو و چانه زنی نش در تخصیص بهینه بار آلاینده رودخانه، مطالعه موردی رودخانه قشلاق
۳۴ارزیابی ریسک زیست محیطی و بوم شناسی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه چشمه کیله، مازندران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.