لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان در سال ۱۳۹۷ کلا ۶۱ مقاله شامل ۵۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Experimental and theoretical investigation of thermal conductivity of ethylene glycol containing functionalized single walled carbon nanotubes
۲Investigation of permeability and porosity effects on the slip velocity and convection heat transfer rate of Fe3O4/water nanofluid flow in a microchannel while its lower half filled by a porous medium
۳Novel synthesis and application of FePt/CuInS2 magneto-optical core-shell nanostructures in copper ions sensing
۴Influence of maleated polypropylene coupling agent on mechanical and thermal behavior of latania fiber-reinforced PP/EPDM composites
۵Groundwater quality assessment using the potability water quality index (PWQI): a case in the Kashan plain, Central Iran
۶Computational Fluid Dynamics of Co-Production of Zinc and Syngas in a Solar Reactor
۷The Association Between Anhedonia, Suicide Ideation, and Suicide Attempts: A Replication in a Persian Student Sample.
۸Raman spectral feature selection using ant colony optimization for breast cancer diagnosis.
۹Survivin polymorphisms and susceptibility to prostate cancer: A genetic association study and an

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.