لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد در سال ۱۳۹۷ کلا ۶۲ مقاله شامل ۵۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱One-Pot Synthesis of 4-Substituted-1,5-Benzodiazepines Promoted by Tris(Hydrogensulfato) Boron
۲Application of secondary traits in barley for identification of drought tolerant genotypes in multi-environment trials
۳Epidemiological Aspects of Visceral Leishmaniasis in Larestan and Ghiro-Karzin Counties, Southwest of Iran.
۴Molecular Recognition via Hydrogen Bonding in Supramolecular Complexes: A Fourier Transform Infrared Spectroscopy Study.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.