لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت در سال ۱۳۸۹

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت در سال ۱۳۸۹ کلا ۹ مقاله شامل ۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱برآورد خطر زمین لرزه- گسلش در شهر بهبهان
۲تاثیر شرایط ساختگاهی بر مشخصات زلزله طراحی در شهر بهبهان
۳جایابی تولیدات پراکنده با درنظرگرفتن تلفات و کیفیت توان در سیستم های توزیع
۴مقایسه میزان استهلاک انرژی قبل و بعد ازپرش هیدرولیکی در سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل آزمایشگاهی
۵پهنه بندی استعداد الودگی ابخوان ایرانشهر با استفاده از مدل دراستیک درمحیط GIS
۶پهنه بندی ریسک ریزش فروچاله های شهر دیشموک با استفاده از GIS,RS جنوب غرب ایران
۷بهینه سازی شبکه عصبی_فازی LOLIMOT با الگوریتم تکامل تفاضلی جهت تخمین توابع
۸ترجمان عشق (تحلیلی بر کارکرد زبان در غزل رهی معیری)
۹بررسی رابطه میزان هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان دهدشت

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.