لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه ملایر در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه ملایر در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۷۰ مقاله شامل ۱۰۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Spatial patterns, hotspot, and risk assessment of heavy metals in different land uses of urban soils (case study: Malayer city)
۲Spatial analyses of exploration evidence data to model skarn-type copper prospectivity in the Varzaghan district, NW Iran
۳Role of irrigation water, inorganic and organic fertilizers in soil and crop contamination by potentially hazardous elements in intensive farming systems: Case study from Moghan agro-industry, Iran
۴Electronic and transport properties of BCN alloy nanoribbons
۵Nonmetal—Metal transition in carbon films embedded by Ni nanoparticles: The temperature coefficient of resistivity (TCR), Raman spectra and surface morphology
۶Euler polynomial solutions of nonlinear stochastic Itô–Volterra integral equations
۷Interaction of HCN molecule with the pristine and Al, S and Al & S doped beryllium oxide nanotube: A computational study
۸Multiphonon hopping conduction in carbon–nickel composite films at different deposition time
۹BN-C Hybrid Nanoribbons as Gas Sensors
۱۰The odd power cauchy family of distributions: properties, regression models and applications
۱۱The effect of ambient temperature on the optical properties and crystalline quality of ZnSe and ZnSe:Cu NCs grown by rapid microwave irradiation
۱۲Health risk assessment of arsenic and heavy metals (Cd, Cu, Co, Pb, and Sn) through consumption of caviar of Acipenser persicus from Southern Caspian Sea
۱۳Three dimensional metal/N-doped nanoplate carbon catalysts for oxygen reduction, the reason for using a layered nanoreactor.
۱۴Feeding Di-ammonium Phosphate as a Phosphorous Source in Finishing Lambs Reduced Excretion of Phosphorus in Feces without Detrimental Effects on Animal Performance.
۱۵Metal Concentrations in Tissues of Gadwall and Common Teal from Miankaleh and Gomishan International Wetlands, Iran.
۱۶Recombinant production of bovine Lactoferrin-derived antimicrobial peptide in tobacco hairy roots expression system.
۱۷Some remarks on Camillo-Krause conjecture
۱۸Probiotic Bacillus species and Saccharomyces boulardii improve performance, gut histology and immunity in broiler chickens
۱۹Using radial basis functions to solve two dimensional linear stochastic integral equations on non-rectangular domains
۲۰The effect of SiO2 and TiO2 nanoparticles on physical properties of SrFe12O19 nanoparticle
۲۱Design and fabrication of robotic gripper for grasping in minimizing contact force
۲۲The Current State of Arts Education in Iran: A Case Study in Two Elementary Schools Using Educational Criticism
۲۳Various strategies elicited and modulated by elevated UV-B radiation and protectant compounds in Thymus species: Differences in response over treatments, acclimation and interaction
۲۴Recombinant production of bovine Lactoferrin-derived antimicrobial peptide in tobacco hairy roots expression system
۲۵Dynamical spin dependent susceptibility of graphene like structure
۲۶Metal Concentrations in Tissues of Gadwall and Common Teal from Miankaleh and Gomishan International Wetlands, Iran
۲۷Improving Corrosion Resistance of 316L Austenitic Stainless Steel Using ZrO2 Sol-Gel Coating in Nitric Acid Solution
۲۸Enhanced electrical conductivity in graphene and boron nitride nanoribbons in large electric fields
۲۹Set-valued dynamics related to generalized Euler–Lagrange functional equations
۳۰The effects of isoniazid drug adsorption on the structural and electrical properties of pristine and Ni doped (6, 0) zigzag gallium nitride nanotube: By DFT method
۳۱Pseudocapacitive performance of electrodeposited porous Co3O4 film on electrophoretically modified graphite electrodes with carbon nanotubes
۳۲Effects of silica and Ag on the electrochemical behavior of titania-based nanocomposite coatings deposited on 2024 aluminum alloy by the sol-gel method
۳۳Numerical solution of nonlinear stochastic Itô-Volterra integral equations driven by fractional Brownian motion
۳۴Ionic conduction and crystal structure of aluminum doped NASICON-type LiGe2(PO4)3 glass-ceramic crystallized at different times and temperatures
۳۵In Situ Green Synthesis of Pd Nanoparticles on Tannic Acid-Modified Magnetite Nanoparticles as a Green Reductant and Stabilizer Agent: Its Application as a Recyclable Nanocatalyst (Fe3O4@TA/Pd) for Reduction of 4-Nitrophenol and Suzuki Reactions
۳۶Influence of a ZnO layer on Seebeck coefficients in asymmetric double-barrier tunnel junctions
۳۷Effect of Nickel Distributions Embedded in Amorphous Carbon Films on Transport Properties
۳۸Gap States of ZnO Thin Films by New Methods: Optical Spectroscopy, Optical Conductivity and Optical Dispersion Energy
۳۹TiO2/CNT nanocomposite as an improved anode material for aqueous rechargeable aluminum batteries
۴۰Investigation of the electronic, magnetic and optical properties of newest carbon allotrope
۴۱Evaluation of the seismic behavior of semi-supported steel shear walls with different ratio and shape of openings
۴۲Application of Time-series Model to Predict Groundwater Quality Parameters for Agriculture: (Plain Mehran Case Study)
۴۳Functionalized MgO, CeO2 and ZnO nanoparticles with humic acid for the study of nitrate adsorption efficiency from water
۴۴Competitive Removal of Ammonium-Nitrogen from Aqueous Solutions by Mineral and Organic Adsorbents
۴۵Approximate solution of nonlinear quadratic integral equations of fractional order via piecewise linear functions
۴۶Synoptic patterns leading to hailstorm in Chaharmahal and Bakhtiari province, Iran
۴۷Inoculation and co-inoculation of alfalfa seedlings with root growth promoting microorganisms (Piriformospora indica, Glomus intraradices and Sinorhizobium meliloti) affect molecular structures, nutrient profiles and availability of hay for ruminants
۴۸A phenomenological study on the meaning of educational justice for street children
۴۹Approximating non-Gaussian Bayesian networks using minimum information vine model with applications in financial modelling
۵۰Sexual Satisfaction, Marital Intimacy, and Depression in Married Iranian Nurses With and Without Symptoms of Secondary Traumatic Stress.
۵۱Prediction of Maximal Oxygen Uptake by Six-Minute Walk Test and Body Mass Index in Healthy Boys.
۵۲Evaluation of Insect Succession Patterns and Carcass Weight Loss for the Estimation of Postmortem Interval.
۵۳Individualism-Collectivism, Social Support, Resilience and Suicidal Ideation among Women with the Experience of the Death of a Young Person.
۵۴Inoculation and co-inoculation of alfalfa seedlings with root growth promoting microorganisms (
۵۵Hypericin Induces Apoptosis in MDA-MB-175-VII Cells in Lower Dose Compared to MDA-MB-231.
۵۶Comparison of performance and feed digestibility of the non-antibiotic feed supplement (Novacid) and an antibiotic growth promoter in broiler chickens.
۵۷Effects of gelatin prepared from calf bones rich in phosphorus on broiler performance, bone characteristics and digestive enzymes activity.
۵۸The Influence of Religiosity on the Emotional-Behavioral Health of Adolescents.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.