لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه شمال در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه شمال در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۶ مقاله شامل ۲۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی رفتار اتصالات برشی با نبشی نشیمن با توجه به اجزای تشکیل دهنده اتصال
۲بررسی خط جوش بر رفتار اتصالات برشی با نبشی نشیمن
۳پنهان سازی اطلاعات با استفاده از الگوریتم ترکیبی تکاملی ژنتیک و ازدحام ذرات با استفاده از تیوری آشوب
۴بررسی تعامل معماری پایدارو معماری بومی ایران ازمنظر شاخص های همسان
۵شناخت شاخصهای فرهنگی و چگونگی احیاء آنها در قالب طراحی معماریبرای دستیابی به فرهنگی پایدار
۶بهینه سازی روش جستجوی ژن سرطان با استفاده از داده کاوی و الگوریتم ازدحام ذرات
۷داده کاوی اطلاعات خرید مشتریان در یک فروشگاه مواد غذایی در آمل
۸بررسی اثر میانجی رضایت شغلی بر رابطه بین حمایت سازمانی و وفاداری سازمانی در شعبات بانک ملت ساری
۹بررسی اثر تعهد سازمانی بر ماندگاری کارکنان اداری شرکت لبنی کاله آمل
۱۰اولویت بندی سناریوهای تبدیل خیابان به پیاده راه بر اساس تحلیل فنی و اقتصادی مطالعه موردی شهر رشت
۱۱شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر میزان پیاده روی در محیط های شهری به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy-AHP)
۱۲بررسی رابطه بین ریسک سرمایه گذاری و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۳بررسی تاثیر تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۴شناسایی موانع کارآفرینی در ورزش استان مازندران
۱۵شناسایی موانع کارآفرینی زنان در ورزش
۱۶تبیین ارتقای تولید ملی بر اساس نظام کارآفرینی
۱۷ارتباط بین ارزش ویژه برند و استراتژی های بازاریابی در کسب و کار های کارآفرینانه
۱۸طراحی مسکن با رویکرد معماری بومی و سنتی مازندران نمونه موردی در شهر بابلسر
۱۹بررسی رفتار جانبی دیوار برشی مرکب دولایه پرشده با بتن
۲۰ارایه مدل شدت تصادفات وسایل نقلیه در محورهای دو خطه دو طرفه برون شهری
۲۱بررسی رفتار محوری دیوار برشی مرکب دولایه پرشده با بتن
۲۲بررسی رابطه بین رضایت شغلی و ویژگی های شخصیتی با سلامت روانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری در کارکنان بیمارستان شهید بهشتی بابل
۲۳بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی جریان بر گسیختگی آبشکن

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.