لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی کوشیار در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی کوشیار در سال ۱۳۹۷ کلا ۹ مقاله شامل ۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تاثیر شاخص های مالی کلیدی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲بررسی ارتباط عوامل مالی و اجتناب از مالیات در شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳نظریه آشوب: دید گاه های فلسفی، انتقادی و کاربرد آن در مدیریت و نوآوری سازمان
۴تبلیغات ویروسی: ارتباط بین محتوای احساسی و انتشار پیام تبلیغاتی
۵تاثیر رهبری اخلقی برتسهیم دانش کارکنان با توجه به کنترل انگیزه برای تسهیم دانش و هویت فضیلت کارکنان درمجتمع دخانیات گیلان
۶نقش تبلیغات محیطی بر ترغیب مخاطب به خرید
۷بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقد
۸تاثیر عوامل موثر بر قصد خرید الکترونیکی از طریق اعتماد مصرف کننده (مشتریان خرید اینترنتی از دیجی کالا در شهر رشت)
۹اثر سود حسابداری و جریان نقد عملیاتی بر ریسک سیستماتیک در صنعت خودرو و ساخت قطعات
۱۰بررسی تاثیر نسبت های مالی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۱تاثیر هویت برند و مواجهه برند بر شناسایی برند مشتری با نقش میانجی جذابیت برند (مورد مطالعه: مشتریان لنز آلکان در رشت)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.