لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۲ مقاله شامل ۱۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱پژوهشی بر نگارگری ایرانی در طراحی بسته بندی با رویکرد فرمالیستی
۲امکان استفاده از گیاهان بومی در فضای سبز شهری مطالعه موردی شهر همدان
۳برنامهریزی توسعه اجتماع پایدار محلی با استفاده از رهیافت اشتراک NBN
۴بررسی میزان آگاهی و استفاده دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان رامسر از تکنولوژی آموزشی و رایانه در تدریس درس جغرافیا از دیدگاه دانش آموزان در سال تحصیلی 96-95
۵CONSTRUCTION OF AN ALGINATE BASE HYDROGEL AND EVALUATING HEALING ACTIVITIES OF MENTIONED COMPONENT AS LOCAL OINTMENT WERE THE MAIN OBJECTIVES OF THE CURRENT STUDY
۶کاهش تلفات توان حقیقی سیستم قدرت با کنترل بهینه توان راکتیو به کمک الگوریتم PSO
۷Preparation and Evaluation of Chitosan-Carboxymethyl Cellulose Composite Film with Mentha longifolia Extract for Wound Healing Activity
۸ارزیابی جاذبه ها و منابع محوری در راستای توسعه گردشگری از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی شهرستان ساری)
۹بررسی اهمیت و نقش برند سازی برای کسب و کارهای کارآفرینانه
۱۰ساختار سرمایه و تصمیم گیری تامین مالی خارجی در کسب و کار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.