لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی ادیب مازندران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی ادیب مازندران در سال ۱۳۹۷ کلا ۶ مقاله شامل ۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱اثربخشی واقعیت درمانی بر خلاقیت و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم ناحیه یک شهر ساری
۲اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهداشت روانی و سازگاری اجتماعی خانواده های بیماران مزمن روانی
۳اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل اریک برن بر کاهش اضطراب و پرخاشگری زنان خانه دار مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر ساری
۴استفاده از مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش شهرستان ساری براساس اطلاعات ایستگاه سینوپتیک ساری
۵بهینه سازی اقلام عمده ترازنامه بانکی در ایران
۶اندازه گیری ریسک عملیاتی در نظام بانکی ایران با استفاده از شاخص ارزش در معرض خطر
۷پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس تجربه ی یادگیری دانش آموزان پسر دوره ی دوم ابتدایی شهر ساری در سال تحصیلی 98-1397
۸مطالعه تطبیقی فروش خودیاری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.