لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی دانشوران در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران موسسه آموزش عالی دانشوران در سال ۱۳۹۶ کلا ۷ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان
۲تاثیر سرمایه فکری هییت مدیره بر رابطه بین ویژگی های هییت مدیره و عملکرد شرکت
۳اولویت بندی تاثیر ویژگی های هییت مدیره بر هزینه های نمایندگی
۴اثر استقلال هیات مدیره بر کیفیت افشاء در گزارش گری سالانه
۵فرصت ها و چالش های هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) درحسابداری مدیریت
۶عوامل موثر بر صادرات با تاکید بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه
۷بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و مدیریت سود

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.