لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی دانشوران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی دانشوران در سال ۱۳۹۷ کلا ۹ مقاله شامل ۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارایه یک روش ترکیبی برای خوشه بندی نرم افزار با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های سلسله مراتبی
۲پیش بینی ساختار سه بعدی پروتیین با استفاده از الگوریتم تکاملی ترکیبی
۳طراحی مولکول های دارویی با استفاده از یک رویکرد تکاملی
۴تاثیر استقلال هییت مدیره بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و مسیولیت اجتماعی
۵بررسی تاثیر تجربه مدیرعامل و دانش مالی اعضای هییت مدیره بر کیفیت افشا با تاکیدبر نظارت بیرونی
۶بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر اقلام تعهدی اختیاری با تاکید بر مالکیت نهادی
۷بررسی ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و سرمایه گذاری بیش ازحد با تاکید براستقلال هییت مدیره
۸تاثیر ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل
۹تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه با نقش تعدیل کنندگی سن شرکت

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.