لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی انستیتو پاستور ایران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران انستیتو پاستور ایران در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۳۴ مقاله شامل ۴۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۹۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱DIRECT DETECTION OF STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE AND NEISSERIA MENINGITIDES FROM NASOPHARYNGEAL SWAB SPECIMENS IN CHILDREN USING LAMP-PCR
۲IN VITRO BIOSYNTHESIS OF HYALURONIC ACID BY RECOMBINANT HYALURONAN SYNTHASE
۳TH1 IMMUNE RESPONSES CONFERRED BY MIXTURE OF NALOXONE, CPG OLIGODEOXYNUCLEOTIDE AND 3-O-DECYLATED MONOPHOSPHORYL LIPID A, AGAINST PLASMODIUM VIVAX RECOMBINANT TRAP AS A SUBUNIT VACCINE IN MOUSE MODEL
۴THE ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY AND PREVALENCE OF ADHESION GENES IN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ISOLATES DETECTED IN CARRIER CHILDREN IN TEHRAN
۵DETECTION OF TYPE E CLOSTRIDIUM BOTULINUM NEUROTOXIN IN SERUM AND FECAL SAMPLES BY USING AN AMPLIFIED ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY WITH C-MYC TAG ANTIBODIES
۶A NOVEL MULTI-EPITOPE SUBUNIT VACCINE AGAINST BRUCELLA ABORTUS AND MELITENSIS
۷CONSTRUCTION OF PTX-DEFICIENT BORDETELLA PERTUSSIS VACCINE STRAIN 134 BY ALLELIC EXCHANGE
۸PHYLOGENETIC ANALYSES AND MULTILOCUS SEQUENCE TYPING (MLST) OF E. COLI STRAINS FROM NATIONAL E. COLI REFERENCE LABORATORY
۹MYCOBACTERIUM AHVAZICUM SP. NOV., THE NINETEENTH SPECIES OF THE MYCOBACTERIUM SIMIAE COMPLEX
۱۰Mycobacterium tuberculosis Typing: A Molecular Epidemiologic Tool to Control and Manage Tuberculosis
۱۱THE EFFECT OF THE DEHYDROZINGERONE ON THE BIOFILM FORMATION IN CANDIDA ALBICANS
۱۲ANTIFUNGAL EFFECT OF ALLIUM CEPA ETHANOLIC EXTRACT AGAINST TRICHOPYTON RUBRUM
۱۳DETECTION OF PLASMID MEDIATED QUINOLONE RESISTANCE GENES AMONG KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATES COLLECTED FROM URINARY TRACT INFECTIONS
۱۴ANTIFUNGAL EFFECT OF EUGENOL EXTRACT AGAINST ASPERGILLUS FUMIGATUS
۱۵PREVALENCE OF TEM, CTX-M AND SHV GENES IN KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATED FROM PATIENTS WITH VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA
۱۶DIFFERENT VIRULENCE CAPABILITY AND PATHOGENIC STRATEGY AMONG CLINICAL ISOLATES OF MULTI-DRUG RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII
۱۷MOLECULAR ASSESSMENT OF INTEGRONS IN ISOLATES OF ESCHERICHIA COLI OBTAINED FROM CHILDREN WITH URINARY TRACT INFECTIONS IN KERMANSHAH
۱۸FEASIBILITY STUDY OF PREPARATION OF CO-AGGLUTINATION COMPLEX FOR RAPID DETECTION OF VIBRIO CHOLERA IN VACCINE RESEARCH AND LABORATORY BY USING STAPHYLOCOCCUS AUREUS PROTEIN A
۱۹EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS EXPOSURE ON THE MAGNETOSOME PRODUCTION, ELIMINATION OF FREE RADICALS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN MAGNETOSPIRILLUM GRYPHISWALDENSE MSR-1
۲۰BACTERIAL MAGNETIC NANOPARTICLES CONJUGATED WITH MONOCLONAL ANTIBODY AS AFFINITY-MAGNETIC MATRIX AND APPLICATION IN AFFINITY MAGNETIC SEPARATION
۲۱ENHANCING PROTEOLYTIC ACTIVITY OF LYSOBACTER ENZYMOGENES BY UV MUTAGENESIS
۲۲CHITOSAN GEL-EMBEDDED SIMVASTATIN NIOSOMES AN EFFICIENT ANTIMICROBIAL SYSTEM FOR WOUND INFECTIONS
۲۳ASAIA BACTERIUM AS A POTENTIAL TOOL TO COMBAT AGAINST MALARIA AND OTHER VECTOR BORNE DISEASES
۲۴DESIGNING AND EXPRESSION OF THE ENGINEERED SERRALYSIN ENZYME
۲۵EXPRESSION AND PURIFICATION OF AN IRON SCAVENGER RECEPTOR OF PROTEUS MIRABILIS AS A NEW TARGET AGAINST URINARY TRACT INFECTIONS
۲۶THE EXPRESSION OF RECOMBINANT HYDI PROTEIN OF ECHINOCOCCUS GRANULOSUS IN E. COLI BL21 (DE3) STRAIN
۲۷COMPARATIVE STUDY OF PROTEINASE ACTIVITY IN CANDIDA ISOLATES
۲۸CHARACHTRIZATION OF ASAIA SP. ISOLATED FROM MALARIA VECTORS IN SOUTHWEST OF IRAN
۲۹APPLICATION OF MINITAB SOFTWARE ON THE OPTIMIZATION OF INACTIVATION CONDITIONS OF RABIES VIRUS USED IN VET RABIES VACCINE BY BETA-PROPIOLACTONE
۳۰DETECTION AND SEQUENCE EVALUATION OF UPAH GENE AMONG UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM URINARY TRACT INFECTIONS AS A NEW VACCINE CANDIDATE
۳۱ASSESSMENT OF FREQUENCY AND NUCLEOTIDE SEQUENCE OF IRON RECEPTOR PMI0842 IN PROTEUS MIRABILIS COLLECTED FROM URINARY TRACT INFECTIONS CASES IN TEHRAN, IRAN
۳۲ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF OUTER MEMBRANE VESICLES (OMVS) FROM BORDETELLA PERTUSSIS TOHAMA STRAIN
۳۳PLASMID-MEDIATED QUINOLONE RESISTANCE GENES IN ESBL PRODUCING KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATED FROM URINARY TRACT INFECTIONS IN TEHRAN HOSPITALS
۳۴A RELIABLE COMBINATION METHOD TO IDENTIFICATION AND TYPING OF EPIDEMIC AND ENDEMIC CLONES AMONG CLINICAL ISOLATES OF ACINETOBACTER BAUMANNII
۳۵DETECTION OF MIXED STRAIN INFECTIONS OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN RESOURCE-LIMITED SETTINGS
۳۶DILEMMA OF DIRECT MIRU-VNTR GENOTYPING OF CLINICAL SAMPLES OF TUBERCULOSIS
۳۷In Vitro anticancer effects study of nanofluid with functionalized carbon Nanotubes on skin cancer
۳۸Optimization of Cell Proliferation and Repair with the Help of Microcarrier-based Cell Culture Technology
۳۹Novel purification method based on Fe3O4@SiO2@Ni (OH)2 magnetic nanoparticle and NpuDnaE Intein for high pure Streptokinase purification
۴۰Detection of IL28Brs12979860 in chronic hepatitis C using zip nucleic acid probe-based real-time PCR assay: Original Article
۴۱Survey of pharmacological synergism of mellitin with antibiotics against multi-drug resistant P. aeruginosa and A. baummanni
۴۲Deciphered from the Evolutionary Trend Analyses: Antibiotic Resistance Genes in Probiotics can be a Double Edged Sword
۴۳بررسی آزمایشگاهی تخریب فتوکاتالیستی آلاینده میکروبی دستکاری شده ژنتیکی با استفاده از TiO2 آلاییده شده با تنگستن
۴۴Gene Therapy: Promises and Problems
۴۵Stem Cells Therapy: A Review on Approaches That Can Be Used for Treatment of Respiratory Failures in Sulfur Mustard Injured Patients
۴۶Targeted Deletion of BCL11A Gene by CRISPR/Cas9 System for Fetal Hemoglobin Reactivation
۴۷Effect of Different Molecular Weight Fractions Derived From Probiotic Cell-Free Supernatant on Colon Cancer Stem-Like CellInvasion and Apoptosis
۴۸Beta Thalassemia Gene Therapy by Lentiviral Transfer of Beta-Globin Gene
۴۹Using Plant-Derived Small Molecules for Safer Differentiation of Mesenchymal Stem Cells Into the Mesodermal and Cardiac Cells
۵۰Increased Level of Fetal Hemoglobin in Umbilical Cord Blood CD34+ Hematopoietic Stem Cell by New Drug GSK-LSD1 for Treatment of Thalassemia
۵۱Development of an Alginate-Based Microcarrier for the Expansion of Anchorage Dependent Cells
۵۲Role of Mesenchymal Stem Cells in Delivering Newcastle Disease Virus to Non-Small Cell Lung Cancer
۵۳cfDNA Promoter Methylation Quantification of DNMT1 and MGMT Genes in Papillary Thyroid Cancer Tissues
۵۴Use of Natural Chemical Compounds for Differentiation of Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Into MesodermLineage

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۳۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.