لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) در سال ۱۳۹۷ کلا ۷ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱شناسایی معیار های انرژی صفر و تاثیر مثبت آن در طراحی سازه ها
۲بررسی ارزشها و اولویت های طراحی در پنج نسل معماری معاصر ایران
۳بررسی جایگاه فرهنگ و مسکن و اصول پایداری اجتماعی ورفتاری انسان و محیط و ارتقاء سرزندگی در کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی( امنیت، سرمایه اجتماعی، تعاملات اجتماعی)
۴ارایه الگوریتم جدید بر اساس منطق فازی جهت کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
۵ارایه روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت حفظ اطلاعات محرمانه برای پنهان نگاری صوت
۶روش انتگرال تکمیلی برای اعمال شرایط مرزی اساسی در روش گالرکین بی المان و کاربرد آن در حل مسایل استاتیکی ی دیىامیکی
۷تحولات ارزش محرمیت در خانه صد سال اخیر تبریز
۸بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مقاومت در برابر تغییر کارکنان مخابرات استان آذربایجان شرقی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.