لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی آبا در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی آبا در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۴ مقاله شامل ۲۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مطالعه تطبیقی نقوش بکار رفته در کاشی کاری ها و قالی های دوره صفوی
۲ارایه چارچوبی برای توسعه گردشگری سیار با به کارگیری مدل تایلز
۳ارایه طرح جدیدی برای خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم های تلفیقی
۴ارایه روشی نوین برای کشف پولشویی با استفاده از داده کاوی
۵چگونه توانستم انگیزه را در دانش آموزانم افزایش دهم
۶ارایه طرح جدیدی برای خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم های تلفیقی
۷ارایه چارچوبی برای توسعه گردشگری سیار با به کارگیری مدل تایلز
۸ارایه روشی برای بهبود عملکرد سیستم های پیشنهادگر توریسم با استفاده از اطلاعات موقعیت مکانی کاربر
۹شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی نمایندگان صنعت خودرو با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی
۱۰بررسی و تحلیل رفتار مصرف کنندگان صنعت خودرو با استفاده از رویکرد داده کاوی
۱۱کاربرد تکنیکهای دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی با هدف شبیه سازی توسعه شهری(مطالعه موردی : شهر نیشابور )
۱۲مدل سازی الگوی کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل CLUE-S (مطالعه موردی: شهر نیشابور )
۱۳ارزیابی مقایسه ای تاثیر جانمایی دیوار برشی بر نیروی برشی در قاب های بتنی منظم و نامنظم
۱۴بررسی اثر صلبیت کف طبقات بر رفتار ساختمان های فولادی با مهاربند همگرا با تکیه بر اثر اندرکنش خاک و سازه
۱۵بررسی ضریب رفتار ساختمانهای فولادی با در نظر گرفتن جانمایی باد بندهای مختلف تحت اثر اندرکنش خاک و سازه
۱۶تعیین ضریب رفتار سازه های ساختمان های فولادی با مهاربند همگرا با تکیه بر اثر اندرکنش خاک و سازه
۱۷مدلسازی تخریب پیشرونده در قاب های بتنی منظم و نامنظم با دیوار برشی
۱۸مدلسازی عددی اندرکنش خاک و سازه و اثر جانمایی بادبند بر روی نسبت تنش اعضای سازه
۱۹بررسی رضایت شغلی و تاثیر آن بر بهره وری کارکنان (مطالعه موردی: کارخانه نساجی بروجرد)
۲۰بررسی میزان آشنایی و آگاهی راهنمایان گردشگری ایران، از روحیات گردشگران کره جنوبی
۲۱ارایه مدل منطقی جهت تحلیل رفتار مشتریان سرویس های مخابراتی بر اساس داده کاوی
۲۲بررسی و مقایسه نتایج روش مدل RFM با درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان در رفتار مشتریان سرویس های مخابراتی
۲۳طبقه بندی داده های نامتوازن توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی
۲۴مقایسه طبقه بندی داده های نامتوازن توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی با الگوریتم شبکه عصبی
۲۵راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد پایدار شهرداری ها از منظر مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهر کرج)
۲۶واکاوی مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان های خدماتی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.