لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۰ مقاله شامل ۱۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی کمال هندسی در معماری مساجد ایران نمونه های موردی مسجد جامع اردستان و مسجد امام اصفهان
۲تقابل مفاهیم بنیادین عرفان اسلامی و فلسفه پساساختارگرا در معماری با تاکید بر آراء مولانا و ژاک دریدا
۳ارایه راهکار مناسب اجرایی جهت جلوگیری از فرسایش و شکستگی (جداره و بستر) کانال های انتقال آب و زهکشی بدلیل نامطلوب بودن وضعیت ژیوتکنیکی بسترکانال ها
۴روش ها و تجهیزات مصرف بهینه آب در ساختمان های مسکونی
۵بررسی ضرورتهای کالبدی محلات شهری به منظوردستیابی به توسعه ی پایدار (مطالعه موردی: شهرک رشدیه تبریز)
۶انرژی های تجدید پذیرو کاربرد آن در ساختمان
۷نقش بهره وری انرژی در ساختمان سبز
۸نقش استانداردها در مدیریت انرژی ساختمان
۹مطالعه پدیده بیرون زدگی ماسه در دیوارآب بند سد گتوندعلیاوبررسی راهکارهای مطلوب جهت مقابله باآن
۱۰شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برسرزندگی محیط شهری اصفهان با تاکید بر معیارهای طراحی بیوفیلیک مبتنی بر روش دلفی وAHP

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.