لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی بینالود در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی بینالود در سال ۱۳۹۴ کلا ۳۵ مقاله شامل ۳۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱آثار سنجی و کاربرد بامهای سبز در توسعه پایدار شهری
۲ارزیابی ویژگی های کالبدی پایانه های درون شهری مشهد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
۳محاسبه راندمان الکتروموتورهای القایی صنعتی در مجاورت واحدهای تولید همزمان برق وحرارت به کمک نرم افزار Motor challengeprogram
۴کاهش شاخص آلودگیهای محیط زیست با در نظر گرفتن اصول شهرسازی و موقعیتیابی بهینه نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت
۵کنترل توان راکتیو در نیروگاههای تولید پراکنده از نوع CHP با در نظر گرفتن اصول طراحی شهرسازی درنیروگاه
۶استفاده از سیستم های هیبریدی مختلف جدید در بازیابی بار با حضور شبکه های هوشمندو در نظر گرفتن اصول شهرسازی اتوماسیون توزیع
۷دستیابی به توسعه پایدار در بافت های فرسوده با تاکید بر ملاحضات اجتماعی (نمونه موردی: محله سجادیه مشهد)
۸ساماندهی کال ها و مسیل های درون شهری در نظام مدیریت وبرنامه ریزی شهری نمونه موردی:کال چهل بازه مشهد
۹ارزیابی شاخص های شهر سالم در محله سجاد شهر مشهد
۱۰امکان سنجی و مکانیابی ساختمان های بلند مرتبه با استفاده از مدل TOPSIS نمونه موردی: منطقه 9شهرداری مشهد
۱۱تحلیل برمیزان خوانایی فضا در ایستگاههای زیر سطحی قطار شهری مشهد(نمونه موردی ایستگاه شریعتی)
۱۲نقش و تاکید برنامه ریزی راهبردی محیط زیست پایدار بر توسعه کلانشهر مشهد
۱۳روشهای تحقیق تجربی و نیمه تجربی در مقایسه با روشهای تحقیق کیفی؛ رویکردی اقتضایی در مطالعات مدیریتی
۱۴بررسی هویت و حس تعلق مکانی در محله سنگ سیاه شیراز
۱۵خوشه بندی شرکتهای بیمه در ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیکGAFC
۱۶مروری بر تالابهای ایران ثبت شده در کنوانسیون رامسر و بررسی تاثیر آنها بر توسعه گردشگریپایدار و ارائه پیشنهاد به منظور احیاء و حفاظت تالابها
۱۷مدیریت ریسک اجتماع محور
۱۸مقایسه برآوردبحران خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخصهای SPI ، PNPI و DI مطالعه موردی: شهرستان طرقبه
۱۹تحلیل وارزیابی فضائی آبخوری های عمومی درکلانشهرمشهد بااستفاده ازمدلهای SWOT ,TOPSIS , TDI
۲۰میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط زندگی نمونه موردی شهر گلهدار فارس
۲۱بررسی و تحلیل تأثیر فرهنگ میهماننوازی بر توسعه گردشگری شهر مشهد
۲۲تاثیر مدرنیته در کالبد شهر مشهد
۲۳بومی سازی دانش فنی به شیوه مستند سازی دانش و تجربیات
۲۴ارائه چارچوبی در خصوص انگیزه های پیروان در فرایند رهبری سازمانی
۲۵نقش عوامل مدیریتی برخصوصی سازی ورزش ازدیدگاه کارشناسان ورزش
۲۶ارایه مدلی جهت سنجش کارایی (عملکرد) سیستم کانون فرهنگی آموزش قلم چی با استفاده از تئوری های صف
۲۷استفاده از قابلیتهای نرم افزارGIS به منظور ارزیابی قابلیتها و تنگناهای پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار به لحاظ طبیعت گردی( اکوتوریسم ) و توسعه پایدار
۲۸راهکارهای دستیابی به مدیریت مالی پایدار شهری مطالعه موردی : شهر بیدخت
۲۹تحلیلی بر شاخص برابری قدرت خرید
۳۰نقش عناصر شاخص تاریخی در ارتقائ هویت فرهنگی و اجتماعی بافت فرسوده شهری(مورد مطالعه: شهر بیدخت)
۳۱تهیه نقشه مرتع شهرستان کنگاور با استفاده از روش طبقه بندی فازی
۳۲بررسی تعامل کالبد شهر با برگزاری مراسم آیینی نمونه موردی: قطاع 1طرح مصوب منطقه ثامن (بافت قدیم مشهد)
۳۳تحلیلی بر رویکرد توانمند سازی در بافتهای فرسوده شهری (نمونه موردی: قلعه وکیل آباد مشهد)
۳۴گردشگری پایدار
۳۵مفهوم معماری پایدار و توسعه پایدار امیدی برای نسل های آینده

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.