آرم سازمان آب و برق خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان

نوع مرکز:

استان: خوزستان

شهر: اهواز

سازمان آب و برق خوزستان یک در شهر اهواز، استان خوزستان است. و در سال 1342 تاسیس شده است.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 1142 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از سازمان آب و برق خوزستان را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران سازمان آب و برق خوزستان بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «رودخانه کارون» و «سیلاب» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
1142
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
0 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
143 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ سازمان آب و برق خوزستان

نمودار مقابل رتبه (Rank) سازمان آب و برق خوزستان را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات سازمان آب و برق خوزستان در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی سازمان آب و برق خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان تاکنون 1142 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 16 مقاله ژورنالی و 1126 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات سازمان آب و برق خوزستان را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از سازمان آب و برق خوزستان نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات سازمان آب و برق خوزستان دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی سازمان آب و برق خوزستان

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران سازمان آب و برق خوزستان در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط سازمان آب و برق خوزستان را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های سازمان آب و برق خوزستان

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط سازمان آب و برق خوزستان را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط سازمان آب و برق خوزستان برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای سازمان آب و برق خوزستان ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری سازمان آب و برق خوزستان
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری سازمان آب و برق خوزستان با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی سازمان آب و برق خوزستان شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط سازمان آب و برق خوزستان در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 567 مقاله مشترک با 65 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران سازمان آب و برق خوزستان با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی سازمان آب و برق خوزستان

شرکای علمی اصلی سازمان آب و برق خوزستان طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران سازمان آب و برق خوزستان ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1398 محورهای اصلی مقالات علمی سازمان آب و برق خوزستان به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان سازمان آب و برق خوزستان در سال 1398 موضوع رودخانه کارون و سیلاب می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی سازمان آب و برق خوزستان در سال 1398 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان سازمان آب و برق خوزستان بوده است.

طرح های پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که سازمان آب و برق خوزستان به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 143 طرح پژوهشی توسط سازمان آب و برق خوزستان انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

اخبار سازمان آب و برق خوزستان
متاسفانه اخبار سازمان آب و برق خوزستان در لیست اخبار خروجی در پایگاه اخبار علمی تاکنون ثبت نشده است. اخبار علمی بزرگترین و جامعترین مرجع انتشار اخبار دانشگاهی و پژوهشی کشور است که به صورت آنلاین بیش از یکهزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور را رصد نموده و اخبار لحظه ای را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
آرم اخبارعلمی
افراد مهم علمی سازمان آب و برق خوزستان

اساتید و اعضای هیات علمی سازمان آب و برق خوزستان که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای سازمان آب و برق خوزستان
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از سازمان آب و برق خوزستان در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی سازمان آب و برق خوزستان
    تاکنون هیچ عضو هیات علمی سازمان آب و برق خوزستان در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با سازمان آب و برق خوزستان
نام مرکز: سازمان آب و برق خوزستان نوع مرکز: استان: خوزستان شهر: اهواز آدرس: اهواز- بلوار گلستان - سازمان آب و برق خوزستان- صندوق پستی 61335-137 وبسایت دانشگاه: http://www.kwpa.ir شماره تلفن: 061-33330091-4-33360800-33337001-5 شماره فکس: 061-33331001
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران