لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی سبحان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی سبحان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۵ مقاله شامل ۱۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی و ارزیابی نقش مهندسی ارزش در بهبود پروژه های عمرانی
۲بررسی و ارزیابی اثر عملکرد مدیریت ریسک در مدیریت پروژه های عمرانی با نقش تعدیل گر مهندسی ارزش
۳بررسی اثر مدیریت زمان در مدیریت پروژه های صنعت ساخت با نقش میانجی مهندسی ارزش
۴بررسی و ارزیابی عملکرد استاندارد مدیریت پروژه PMBOK بر موفقیت پروژه های صنعت ساخت
۵بررسی اثر عملکرد مدیریت منابع انسانی بر موفقیت پروژه های عمرانی
۶بررسی و ارزیابی اثر نقش میانجی مهندسی ارزش در مدیریت منابع انسانی بر موفقیت پروژه های صنعت ساخت
۷بررسی و ارزیابی مدیریت منابع انسانی و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های عمرانی
۸بررسی اثر استانداردهای مدیریت پروژه PMBOK بر موفقیت پروژه های عمرانی
۹بررسی اثر مدیریت تدارکات در مدیریت پروژه های عمرانی با استفاده از مهندسی ارزش
۱۰بررسی و ارزیابی اثر مدیریت منابع انسانی بر موفقیت مدیریت پروژه های صنعت ساخت
۱۱بررسی و ارزیابی اثر حوزه های استاندارد مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه های عمرانی با رویکرد مهندسی ارزش
۱۲بررسی تاثیر اجرای مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه های صنعت ساخت
۱۳بررسی میزان تاثیر مدیریت کیفیت در مدیریت پروژههای صنعت ساخت با استفاده از مهندسی ارزش
۱۴بررسی و ارزیابی اثر مدیریت پروژه بر تعالی و موفقیت پروژههای عمرانی
۱۵بررسی اثر استاندارد PMBOK بر موفقیت پروژه های عمرانی با نقش میانجی مهندسی ارزش
۱۶ارزیابی فنی و بهینه سازی دیزل ترکیبی سیستم اقتصادی—توربین بادی-سلول های خورشیدی برای منطقه ی نیشابور با استفاده از نرم افزار Homer
۱۷ارزیابی اتصال هاب برای مزرعه های بادی
۱۸بررسی فنی-اقتصادی استفاده از طرح های بهینه ترکیبی تولید انرژی در روستای حشمتیه با استفاده از نرم افزار HOMER با نگاهی به پدافند غیر عامل
۱۹پیش بینی دیابت بارداری به کمک الگوریتم آنالیز افتراقی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.