لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در سال ۱۳۹۷ کلا ۸ مقاله شامل ۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱شناسایی مهمترین ریسک های موجود در فعالیت های تخریب
۲شناسایی و رتبه بندی مهمترین ریسک های عملیات تخریب پروژه های ساختمانی مطالعه موردی پروژه های ساختمانی در شهرستان گنبد کاووس
۳معماری پایدار و بررسی نمودهای آن در خانه های تاریخی گرگان
۴تعیین نقاط حادثه خیز تصادفات با به کارگیری روش برآورد تراکم کرنل (مطالعه موردی: شهر تهران)
۵سنجش میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در کلانشهرها مورد مطالعه: منطقه 1 شهر تهران
۶ارزیابی تاثیر چسبندگی خاک بر دیوارهای حایل تحت بارهای لرزه ای
۷بررسی میزان اثربخشی استفاده ازتکنولوژی GPS دربرنامه ریزی نت ماشین آلات عمرانی
۸راهکارهای توسعه مولفه های کارآفرینی از منظر مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهرداری کرج)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.