لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی ایرانمهر در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی ایرانمهر در سال ۱۳۹۷ کلا ۶ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱شناخت مولفه های یکتایی معماری ایران به لحاظ مورفلوژی ساختاری
۲سنت در اندیشه معماری ایران
۳تاثیر طبیعت ستایی در روحیه طراحان و خلق معماری مطلوب نمونه موردی: شهرستان دهگلان کردستان
۴بررسی عوامل اثرگذار در طراحی جداره سازه های سنتی در ارتقاء حس تعلق به مکان
۵تاثیر سبک بین الملل بر معمارى پایدار ایرانى با رویکرد معمارى پلکانى منطقه ى اورامانات
۶بررسی تاثر معماری مدرن بر معماری ایرانی اسلامی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.