لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه اردکان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه اردکان در سال ۱۳۹۷ کلا ۷۴ مقاله شامل ۵۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزش گذاری اقتصادی خدمات بوم نظام منابع آب مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود
۲تاثیر مداخله رفتار درمانی دیالکتیک بر نگرش به زندگی زنان افسرده
۳تاثیر یک دوره تمرینات مقاومتی عملکردی بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی و تکنیکی تکواندوکاران جوان
۴بررسی قاعده لاضرر بارویکرد تطبیق برحق کرامت انسانی
۵بررسی عدم تعارض قاعده لاضرربا حجاب زنان
۶تاثیر تنک میوه بر کیفیت میوه انار
۷بررسی توان اکوتوریسمی پناهگاه حیات وحش دره انجیر و نیباز به عنوان یکی از زیستگاه های اصلی یوزپلنگ ایرانی
۸بررسی آسیب پذیری اقتصادی بخش کشاورزی بر اساس تغییر اقلیم
۹مدیریت راهبردی اثرات تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی ×ایران با تاکید بر کمبود آب
۱۰اثر پوشش خوراکی سریش، بر مشخصات کیفی و ماندگاری میوه گیلاس رقم تکدانه مشهد
۱۱پدیده ی گردوغبار و اثرات زیست محیطی آن(مطالعه موردی:شهرستان ریگان)
۱۲بررسی قابلیت اکولوژیکی سرزمین جهت کاربرهای مختلف با استفاده ازGIS مطالعه موردی: شهرستان عنبرآباد
۱۳بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر تعداد روزهای گردوغباری مطالعه موردی: شهرستان مهران
۱۴AZADIRACHTA INDICA EXTRACT EFFECT AGANIST APPLE BLUE MOLD CAUSED BY PENICILLIUM EXPANSUM
۱۵THE EFFECT OF THYMUS DAENENSIS EXTRACT AGAINST APPLE BLUE MOLD CAUSED BY PENICILLIUM EXPANSUM
۱۶بررسی تغییرات شاخص کیفی درصد کربوهیدرات های محلول در آب گونه های Stipa Arabica و Stipa caucasica درمراتع ندوشن استان یزد
۱۷تحلیل اثرات کاراحساسی، منابع شغلی و رهبری اخلاقی بر پیامدهای رفتاری با تمرکز برنقش مشتری مداری (مورد مطالعه؛ سازمان تامین اجتماعی یزد)
۱۸آموزش بررسی میانجی گری یک مدل مفهومی بر اساس آزمون بارون وکنی (موردمطالعه: شهرداری یزد)
۱۹تاثیر تجربه آموزش و پرورش پیش دبستانی بر اختلالات رفتاری و کارآمدی تحصیلی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی
۲۰مقایسه هوش معنوی،هوش اخلاقی و سلامت روان سربازان قبل از گذراندن دوره آموزشی و بعد از گذراندن دوره آموزشی در پادگان آیت االله خاتمی یزد
۲۱بررسی تاثیر شکل وتر محفظه مثلثی شکل بر میزان انتقال حرارت جابجایی آزاد داخل محفظه
۲۲Modelling and Solving the Capacitated Location-Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery Demands
۲۳مقایسه مدل پیش بینی تغییرات غلظت دی اکسید کربن با روش رگرسیون تک متغیره و چند متغیره
۲۴ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک نتایج حاصل از گرده افشانی کنترل شده و آزاد ارقام به
۲۵بررسی کاربرد قواعد فقهی در حقوق خانواده
۲۶کاربرد روش SVM در پایش آلودگی هوا
۲۷ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تغییرات آب و هوایی
۲۸مروری بر روش های ارزیابی ریسک زیست محیطی (مطالعه موردی: روش ویلیام فاین و آنالیز مقدماتی خطر PHA)
۲۹بررسی قابلیت روش EFMEA در ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی
۳۰تبیین خصوصیات معلم درفرهنگ اسلامی
۳۱تعلیم و تربیت اسلامی باتکیه بردیدگاه مقام معظم رهبری
۳۲بررسی اثرات زیست محیطی راهکارهای کاهش پدیده گرد و غبار
۳۳عوامل موثر بر ارزش بیابان گردی
۳۴بررسی اهمیت برآورد اقتصادی خدمات و مواهب اکوسیستم های دریایی و ساحلی در برنامه ریزی آنها
۳۵بازخورد معرفی گونه های غیربومی بر تنوع زیستی
۳۶مروری بر توابع انتقالی خاک و محدودیت های آن
۳۷بررسی روش های محاسبه کارایی زنجیره تامین برمبنای روش DEA با درنظرگرفتن ارتباط بین اعضای زنجیره
۳۸پیش بینی تاب آوری بر اساس شفقت به خود، هوش هیجانی و هوش معنوی در زنان متاهل
۳۹آسایش فیزیکی گردشگری براساس شرایط جوی و اقلیمی در پارک ملی سیاه کوه
۴۰منظرسازی با استفاده از گونه های گیاهی بومی مقاوم به کم آبی و خشکی در شهرستان اردکان
۴۱بررسی روش های پایش و سنجش معضل زیست محیطی پدیده گرد و غبار
۴۲کاربرد منطق فازی در ارزیابی اثرات محیط زیست (EIA)
۴۳کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در مدیریت منابع آب
۴۴بررسی رفتار و نیازهایهای تفرجی گردشگران در منطقه خلیج چابهار
۴۵تاثیر عمق بافت های ایجاد شده در پوسته بر عملکرد یاتاقان های ژورنال هیدرودینامیکی مدور
۴۶تاثیر شکل بافت ایجاد شده در سطح پوسته بر عملکرد یاتاقان های ژورنال هیدرودینامیکی مدور
۴۷تحلیل عددی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی داخل یک محفظه مثلثی شکل
۴۸EFFECT OF DENTAL COMPOSITE TYPE ON THE OPTIMUM IRRADIATION TIME AND DEPTH OF CURE
۴۹Interaction Different Anticancer Drugs with Nano Particle Au: A Theoretical Study
۵۰ارزیابی مولفه های مدیریت جهادی در مراکز درمانی مورد مطالعه: بیمارستان امام جعفر صادق(ع) شهرستان میبد
۵۱جایگاه قاعده لاضرردر تربیت
۵۲نقش تغذیه آهن بر برخی فاکتورهای عملکردی پسته
۵۳نقش تغذیه آهن بر برخی فاکتورهای رشدی پسته
۵۴شناسایی و تعیین سهم منابع متحرک در در آلودگی هوا کلانشهر اصفهان
۵۵ارزیابی و پهنه بندی کیفی آب های سطحیاستان گیلان با استفاده از روش های زمین آمار
۵۶ارزیابی منابع آب زیرزمینیدشت اردبیل با استفاده از شاخص GRI
۵۷بررسی تاثیر آلاینده های سرطانزا همراه با توسعه صنایع در شهرستان اردکان
۵۸بررسی روش های پایش زیست محیطی پدیده گرد و غبار
۵۹تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های سنجش از دوری و هوش مصنوعی(مطالعه موردی دشت مروست)
۶۰مدلسازی اثر تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر شرایط هیدرولوژیکی حوزه آبخیز
۶۱امنیت شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN)
۶۲ارایه مدل ساختار ارتباطی بین ابعاد مدیریت منابع انسانی برپایه اسلام و رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش
۶۳تبیین نقش سیستم های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد شغلی: نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی
۶۴بررسی تاثیر توانمندسازی روان شناختی بر عملکرد شغلی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی در نمایندگی های شرکت بیمه ایران شهر شیراز
۶۵بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و رابطه آن با مولفه های شخصیتی و اضطراب (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.