لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۴۸ مقاله شامل ۱۴۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱آسیب شناسی نظام خانواده در فرهنگ رضوی (ع)
۲بررسی سبک شناختی اظهارو اضمار در قرآن کریم و ارتباط آن با انسجام و پیوستگی آیات
۳تحلیل سبک شناختی سیمای زن در گفتمان قرآنی
۴شیوه های وقوع ایجاز قصر در قرآن کریم و ادب با محوریت اشتراک لفظی
۵طرحواره تصویری در مفهوم سازی رذایل اخلاقی قرآن(با رویکرد سبک شناسی شناختی )
۶آثار امر به معروف و نهی از منکر و عواقب ترک آن در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام
۷بررسی جایگاه و وظیفه مدیریتی پدر در قرآن و روایات
۸انسان قرآنی از دیدگاه ایمه اطهار (ع) و ویژگی های آن در علوم انسانی و مدیریت
۹بررسی جایگاه نظارت و کنترل در نظام مدیریتی اسلام و غرب
۱۰نگاه تطبیقی مولوی به آداب محبت و رضا در عرفان
۱۱تبیین ترس با رویکرد جنگ نرم از دیدگاه قرآن
۱۲بررسی وتحلیل جایگاه زن از نگاه قرآن کریم باتاکید بر آیه لیس الذکر کالانثى
۱۳سوره کافرون نگاه قرآن کریم به بیرون از اسلام
۱۴مقایسه دیدگاه تفسیری امام خمینی و سید جمال الدین اسد آبادی
۱۵تحلیل انتقادی شبهات ناظر به ناعادلانه بودن مجازات سنگسار
۱۶بررسی داستان مبارزه حضرت موسی علیه السلام با ساحران با محوریت سوره شعراء
۱۷واکاوی مسیله توسل در نزد فریقین با توجه به آیات قرآن و روایات معتبره
۱۸مرجعیت آموزهای قرآن کریم درحوزه ی اخلاق فردی
۱۹جامعیت و جاودانگی قرآن از منظر روایات معصومان (ع)
۲۰جامعیت وجهانی بودن قرآن از منظر نهج البلاغه
۲۱جامعیت و جهانی بودن قرآن در مقابله با جریان های سلفی و وهابی
۲۲اعجاز علمی قرآن وهمسویی آن با جامعیت و جهانی بودن آن
۲۳مرحوم طالقانی و علوم تجربی (زیست شناسی و پزشکی)
۲۴مرحوم طالقانی و علوم تجربی (کیهان شناسی و زمین شناسی)
۲۵آسیب شناسی جایگاه خانواده در فرهنگ دینی- مطاله موردی- فقدان حیاء
۲۶بررسی نقش زمخشری در تبیین استعارات قرآنی
۲۷بررسی نقش زمخشری در تبیین تشبیهات قرآنی
۲۸آسیب های دنیادوستی و حرام خواری ونقش تخریبی آن درمهاروکنترل نفس از نگاه قرآن وحدیث
۲۹نقش تخریبی غفلت و جهل در کنترل ومهار نفس از نگاه قرآن وحدیث
۳۰جایگاه دین درحکومت های ایران باستان
۳۱بررسی تحلیلی جایگاه زرتشت درپیشینه فرهنگ وادیان توحیدی ایران باستان (توحید یا ثنویت)
۳۲آسیب شناسی مبانی دینی- مطالعه موردی- گرایش و رابطه دوستی با بیگانگان
۳۳باز شناسی جنگ نرم بیگانگان و مقابله با آنها با تاکید بر جایگاه رهبری
۳۴آسیب شناسی مبانی فرهنگی دینی- مطالعه موردی- استفاده از ابزارهای سیاسی واقتصادی
۳۵راهکارهای عملی مبارزه با فرهنگ بیگانه از نگاه قرآن کریم- مطالعه موردی- دشمن شناسی
۳۶آسیب شناسی رویارویی با فرهنگ بیگانه در مقابله با جنگ نرم دشمنان از دیدگاه قرآن کریم
۳۷استفاده ابزاری نظام سلطه از قوانین حقوقی درتخریب فرهنگ دینی جامعه
۳۸نقش تربیتی آموزه های قرآنی در تبیین وجایگاه خانواده
۳۹بررسی تطبیقی آیه 27 سوره اسراء در تفاسیر فریقین با تاکید بر نظر تفسیری علامه طباطبایی
۴۰تحلیل و بررسی نگرش آیات قرآن کریم درباره حقیقت روح
۴۱تحلیل تطبیقی مبانی استکبار ستیزانه ی قیام خمینی (ره) با قیام حسینی (ع)
۴۲مدیریت فرهنگی پیامبر گرامی اسلام (ص) ازنگاه قرآن کریم با محوریت صبر و استقامت
۴۳تبیین علمی عبارت وهنا علی وهن در آیه 41 سوره لقمان با تاکید بر جامعیت علمی قرآن کریم
۴۴بررسی حوزه معنایی تسبیح در قرآن به همراه نقد توجیهات علمی مطرح شده در تسبیح موجودات
۴۵بررسی و تحلیل زمینه های فرهنگ و اندیشه ی استکباری در قرآن کریم
۴۶رویکرد تحلیلی بر چگونگی اعجاز علمی با جاودانگی و جامعیت قرآن کریم
۴۷نقش عفاف و حجاب در سلامت و امنیت روحی و روانی خانواده
۴۸ارتباط اعجاز آسان حفظی و جهانی بودن قرآن از منظر آموزه های دینی
۴۹نقش دین و آموزه های وحیانی در تحولات فرهنگی و اجتماعی
۵۰بررسی جامعیت قرآن از منظر آیه الله جوادی آملی حفظه الله با تکیه بر آیات تحدی
۵۱بررسی ونقد آراء تفسیری درآیه ی هفتم سوره ی آل عمران باتاکید بر نظرتفسیری سیدمرتضی
۵۲جامعیت قرآن کریم درحوزه اخلاق اجتماعی
۵۳یهود مصداق اتم استکبار در قرآن
۵۴بررسی تطبیقی آموزه های قرآنی با تفکر فمینیسم با تاکید برجامعیت وجهانی بودن آن در عرصه های جهانی
۵۵محورهای استکبارستیزی از نگاه رهبرمعظم انقلاب
۵۶بررسی حقایق علمی قرآن کریم بامحوریت آیات (10 سبا- 3 روم – و آیات آغازین سوره صافات)
۵۷جامعیت قرآن کریم در عرصه ی سیاست
۵۸جامعیت قرآن در حوزه ی اخلاق فردی
۵۹هرمنوتیک و رابطه ی آن با جامعیت و جهانی بودن قرآن
۶۰نظرداشت اندیشمند معاصر آیه الله سبحانی بر شبهات منطقه ای بودن قرآن کریم با رویکردی تطبیقی علامه طباطبایی و طنطاوی
۶۱راهیابی به حقایق و معارف باطنی قرآن کریم باتکیه برآیات وروایات
۶۲واکاوی اعتدال درآرزو و امل از نگاه امام علی علیه السلام در نهج البلاغه
۶۳تحلیل انتقادی شبهه زدودن نور هدایت کفار به منظور ضلالت ایشان
۶۴بررسی صفات و ویژگی های شیطان ونقش آن درتعالی انسان از نگاه قرآن کریم
۶۵ویژگی های مستکبران در کلام امام علی علیه السلام
۶۶اصلاح خواسته های نفسانی ونقش آن در تعالی و تکامل انسان
۶۷اعجاز عرفانی بودن قرآن با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی (ره)
۶۸جامعیت قرآن با تکیه بر دیدگاه آیت الله مصباح یزدی (زید عزه العالی)
۶۹مبارزه با مستکبران دراندیشه وکلام امام خمینی (ره)
۷۰بررسی نظرات مفسیرین پیرامون انزال و تنزیل در قرآن کریم
۷۱بررسی تطبیقی تفسیر کلامی و مکاتب تفسیری
۷۲بررسی تطبیقی حکم ازدواج موقت در قرآن و روایات فریقین
۷۳بررسی قوانین ویژه بر قواعد زناشویی باتاکید برآیه 223 سوره بقره
۷۴جامعیت قرآن کریم از منظر آیات دا ل بر تبیان، تفصیل و جاودانگی
۷۵بررسی پیامد های فردی و اجتماعی فرهنگ استکباری و راه های مقابله با آن از منظر قرآن
۷۶بررسی تحلیلی رابطه بی حجابی و عدم امنیت روانی در سطح جامعه
۷۷نقش مدافعان حرم در استکبار ستیزی با محوریت قرآن و روایات
۷۸بررسی و نقد دیدگاه قرآنیان شیعه (قرآن بسندگی)
۷۹جایگاه معلم قرآن در آموزه های دینی
۸۰جامعیت حکم قرآنی ازدواج موقت وهماهنگی آن با حکم عقل
۸۱جامعیت حکم قرآنی ازدواج موقت و همسویی آن با فطرت انسان
۸۲جستاری در مفهوم اسراف و تبیین مصرف بهینه در گستره فرهنگ قرآنی
۸۳آسیب شناسی اعتماد به وعده های شیطان و رابطه آن با سلامت روانی جامعه
۸۴بررسی و نقد برخی دیدگاه های نولدکه درباره جمع قرآن
۸۵بازخوانی آزمون های الهی با محوریت آیه 155 سوره بقره
۸۶بررسی گرایش های تفسیری در تفسیر خسروی
۸۷نقش خانواده در تحقق فرهنگ و سبک زندگی شهدا
۸۸مولفه های روابط انسانی در زندگی دینی با تاکید بر سیره ی امام سجاد (ع)
۸۹عالم ذر و عهد خاص و عهد عام، بر اساس آیات و روایات
۹۰مقایسه رویکرد معتزلیان با برخی نومعتزلیان پیرامون وحی (با محوریت نظریه تجربه دینی)
۹۱بررسی تطبیقی ازدواج از نگاه اسلام و اهل کتاب
۹۲نقش مردم در خنثی سازی فتنه گری مستکبران از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
۹۳ارتباط بیماری قلبی نفاق با انصراف از جهاد و پیامد های دنیوی و اخروی آن
۹۴اصول قرآنی ناظر بر حقوق معنوی زوجه با تاکید بر نهج البلاغه
۹۵الگوهای قرآنی رفتار صحیح بادیگران
۹۶آموزه های اخلاقی تنها نجات بخش خانواده ها
۹۷تجلی اخلاق فردی در سوره قصص
۹۸مولفه های معنایی واژه بیت در قرآن
۹۹پرسش از گلدزیهر بررسی تطبیقی مفهوم زهد اسلامی و رهبانیت مسیحی
۱۰۰مجموعه اصول، روش های تربیتی و نحوه کار آمدی هریک در تربیت قرآنی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۴۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.