لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت در سال ۱۳۹۵ کلا ۳۸ مقاله شامل ۳۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی ارتباط نشست و بلند شدگی پی در مطالعه ی اثر عرض و خاک زیرپی
۲بررسی و مقایسه عملکرد پایدارسازی گودبرداری ها و ارائه راه حل هایی با توجه به معایب و محاسن آنها
۳چالش های امنیتی در رایانش ابری و ارائه راهکاری جهت بهبود امنیت آن
۴تاثیر ایجاد لایه های میانی بر بازدهی و امنیت پایگاه داده ابر
۵نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در شیوه های مدیریتی نوین
۶مدیریت منابع انرژی های نو و تولید پراکنده در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی
۷کمینه کردن مجموع هارمونیک های مزاحم یک اینتورتر 7- سطحه با استفاده از ترکیب الگوریتم جهش قورباغه، شبکه عصبیی و رقابت استعماری
۸آنالیز زهکش افقی در سدهای خاکی همگن با پی نفوذ ناپذیر با نرم افزار plaxsis
۹بررسی روند رشد فیزیکی شهر نمونه موردی شهر دهدشت
۱۰بررسی تاثیر غلظت بر جریان نشت از بدنه سدهای خاکی همگن در فلوم آزمایشگاهی
۱۱بررسی تغیر مکان جانبی در ساختمان فولادی سه طبقه دارای قاب خمشی با بادبند شورون با استفاده از نرم افزار SAP
۱۲بهسازی لرز ای ساختمان ساختمان قاب خمشی فولادی پنج طبق با بادبند ضربدری
۱۳بررسی دریفت ساختمان پنج طبقه بدون ستون کوتاه و با ستون کوتاه
۱۴بررسی نیروی محوری و برشی شمع در برابر انتشار امواج زلزله با استفاده از نرم افزار PLAXIS
۱۵بررسی تاثیر عدالت سازمانی و فضای اخلاقی بر استرس شغلی، مشغولیت شغلی و تعهد سازمانی
۱۶شناسایی و رتبه بندی شاخصهای مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری
۱۷تخمین هزینه وب سایت ها با بکارگیری شبکه های عصبی feed forward با تابع انتقال tan-sigmoid
۱۸شبیه سازی عددی تغذیه مصنوعی آبخوان دشت میمه
۱۹نقش اکوتوریسم گردشگری در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار
۲۰بررسی و تحلیل نقش دانش محلی در توسعه پایدار کشاورزی روستایی
۲۱بررسی الگوهای معماری پایدار در اقلیم گرم و خشک از نگاه ارزشهای سنتی معماری بومی
۲۲بررسی معادلات انتقال انتشار در حالت سه بعدی و مقایسه آن با روش تحلیلی دیفرانسیل کوادراچر
۲۳بررسی معادلات انتقال انتشار در حالت یک بعدی و سه بعدی و مقایسه آن ها با روش تحلیلی دیفرانسیل کوادراچر
۲۴بررسی هیدرولیکی پدیده ضربه قوچ با استفاده از نرم افزار FlowMaster مطالعه موردی خط انتقال آب از تصفیه خانه گدار تا مخزن تنگ مو
۲۵بهایابی کایزن
۲۶مدل های بهایابی کیفیت
۲۷اصول سیستم تولیدی بهنگام با عناصر اساسی، ابزار و تکنیک های کنترل
۲۸ارتباط کایزن و تکنیک های مدیریت
۲۹مقایسه هیدرولیکی سرریزهای پلکانی ساده و پلکانی حوضچه ای
۳۰بررسی تاثیر تغییر کاربری بررواناب رودخانه مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده از داده های سنجش از دور و مدل SWAT
۳۱آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب و بررسی تغییرات آن براساس شاخص های شولر، ویلکاکس، پایپر
۳۲بررسی منابع آب از نظر پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری بر روی سازه های آبی توسط پنج شاخص پر کاربرد
۳۳بررسی تاثیر زبری های غیرممتد بر شرایط هیدرولیکی جریان در سرریزهای پلکانی
۳۴بررسی وضعیت خشکسالی در منطقه بهبهان با استفاده از چند شاخص خشکسالی
۳۵بررسی عددی جریان نشت از بدنه و پی سد خاکی
۳۶کاربرد مدل ریاضی در مدیریت آبخوان دشت سمغان دهدشت
۳۷بررسی تاثیر زبری ممتد بستر بر شرایط هیدرولیکی جریان در سرریزهای پلکانی
۳۸بررسی آبشستگی پایین دست سرریز V شکل با رسوبات غیرچسبنده

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.