لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه شمال در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه شمال در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۵ مقاله شامل ۳۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Bioavailability and geochemical speciation of phosphorus in surface sediments of the Southern Caspian Sea
۲A discrete cuckoo optimization algorithm for consolidation in cloud computing
۳Influence of the molecular weight of polymer, temperature and pH on phase diagrams of poly (ethylene glycol) + di-potassium tartrate aqueous two-phase systems
۴Bioavailability and geochemical speciation of phosphorus in surface sediments of the Southern Caspian Sea.
۵Density, refractive index and liquid–liquid equilibrium data of polyethylene glycol 3000 + potassium formate + water at different pH values
۶Heuristic-based metaheuristics to address a sustainable supply chain network design problem
۷Density, Viscosity, Refractive Index, and Excess Properties of Binary and Ternary Solutions of Poly(ethylene glycol), Water, and Dipotassium Tartrate at 298.15 K and Atmospheric Pressure
۸New approach based on group technology for the consolidation problem in cloud computing-mathematical model and genetic algorithm
۹Facile synthesis of smartaminosilane modified- SnO

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.