لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۱۲۵ مقاله شامل ۵۲۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۵۴۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Robust Iris Segmentation by combining adaptive fuzzy c-means, geodesic active contour and circular hough transform algorithms for detection of fixational eye movements
۲Determining the Effective Factors on Prognosis of Gross Motor Function in Children with Cerebral Palsy Over Time by Marginal Modelling Method
۳Mutation analysis of the CTNS gene in Iranian patients with infantile nephropathic cystinosis
۴Urinary Calprotectin as a Marker to Distinguish Functional and Structural Acute Kidney Injury in Pediatric Population
۵Rituximab dependent Nephrotic Syndrome (A case report )
۶Spontaneous remission in a child with new onset NS . following ARF
۷Moyamoya syndrome in a child with Schimke immuno-osseous dysplasia
۸NPHS2 gene in steroid-resistant nephrotic syndrome: prevalence,clinical course,and mutational spectrum in South-West Iranian children
۹Bone mineral density in children with relapsing Nephrotic Syndrome
۱۰مروری بر پلی ال لایزین به عنوان یک نگهدارنده طبیعی غذا
۱۱Sclerotherapy for Recurrent Endometrioma
۱۲Trolox Affects ROS Production and Mitochondrial Membrane Potential of Human Sperm after Cryopreservation
۱۳Remodeling of Histone H3 Lysine 27 Trimethylation in Early Mouse Zygote
۱۴Effects Of Vitamin D an Activity And Expression Of Superoxide Dismutase and Glutathione Peroxidase in Granulosa Cells of PCOS Patients Compared To Healthy Women
۱۵Insulin Resistance Improvement by Cinnamon Powder In Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Double-Blind Placebo Controlled Clinical Trial
۱۶Investigation of The Effect Of Trolox, Q10, Inhibitor of NOX5 And ATP On Human Sperm Quality After 24, 48 and 72 Hours In 4°C And Room Temperature
۱۷Study on The Effectiveness of the Hydroalcoholic Extract of Artemisia Herba Alba on Blood Glucose, Body Weight, Testis Weight And Testicular Volume Variations of Type I Diabetic Rats Using Streptozotocin
۱۸Reproductive Health Policy Reforms in Iran and Infertility Programs
۱۹n Investigation into the Effects of Hearing Loss and Hearing Impairment on Rebar Production Unit Workers of Kerman Steel Industries
۲۰بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دوره اول متوسطه
۲۱بررسی نقش پیش بین باورهای فراشناختی در علایم وسواسی با واسطه گری دشواری در تنظیم هیجان در جمعیت های غیر بالینی
۲۲بررسی فمنیستی و تاریخی جایگاه زنان در آثار آگوست استریندبرگ
۲۳مطالعه آلتمتریک مقالات علمی حوزه سواد سلامت در رسانه های اجتماعی
۲۴درک خانوارها و آسیب پذیری معیشتی نسبت به تغییر اقلیم:عشایر استان فارس
۲۵تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای گوشت مرغ سلامت محور در شهر شیراز
۲۶واکاوی شایستگی های معلمان با رویکرد آموزش برای توسعه پایدار
۲۷نقش ترویج در کشاورزی پایدار
۲۸ضرورت آموزش کشاورزی بین المللی به دانشجویان و تحلیل انگیزه آنها برای مبارزه با فساد اقتصادی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز)
۲۹ارزیابی مزرعه ای صفحه برگردان ساخته شده از مواد مرکب به کار برده شده در گاوآهن برگردان دار
۳۰تعیین معادله عمومی مقاومت کششی تک بشقاب هرس به روش تحلیل ابعادی
۳۱بررسی اثر آستانه ای کیفیت نهادی بر رابطه کارآفرینی و رشد اقتصادی
۳۲بررسی میزان دستیابی به اهداف کتاب های هنر دور اول دبیرستان (نمونه موردی 5 دبیرستان از مدارس شهرستان شیراز)
۳۳بررسی عوامل رفتاری موثر بر موفقیت برنامه های توسعه سازمانی در سازمان گمرک بوشهر
۳۴بررسی آرایه تشخیص در قصاید سنایی
۳۵نقش آشنایی همسایگان در مقایسه با منابع دیگر تامین انتخاب همسر در جوانان
۳۶برآورد مولفه های واریانس ماندگاری گاوهای هلشتاین ایران با مدل خطی و آستانه ای
۳۷برآورد اثر سطح تولید و سخت زایی بر ماندگاری گاوهای هلشتاین ایران با مدل رگرسیون لجستیک
۳۸بررسی نقش آموزش خلاقیت به دانش آموزان ابتدایی در توسعه پایدار
۳۹نقش ابعاد زیربنایی شکل گیری هویت (تعهد و اکتشاف) در دینداری
۴۰روش های تربیتی کودک از منظر قرآن
۴۱تعیین رخساره های الکتریکی با استفاده از روش MRGC در یکی از میادین گازی ایران
۴۲میان لایه های تبخیری و کربناته: رسوب شناسی، چینه نگاری سکانسی و اهمیت نفت و گازی
۴۳بررسی تاثیر ولتامتریسیکلی بر مقاومت به خوردگی فولاد زنگنزن دوفازی UNS S31803 حساس شده با استفاده از آنالیز موت شاتکی
۴۴روش های مدل سازی تراوایی نسبی در مخازن گاز میعانی
۴۵بررسی قابلیت شناسایی نهاد تغییر تعهد در نظام حقوقی ایران
۴۶تحولات حق تادیب کودک توسط والدین در نظام کیفری ایران
۴۷بررسی شرطیت غبطه و مصلحت در نکاح صغیر و صغیره
۴۸بهبود عملکرد سازمان با استفاده از چارچوبIT4IT
۴۹بررسی تاثیر جنس نانوکانال بر چگونگی شارش سیال آرگون با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی
۵۰احیای کربوترمی اکسید مولبیدن در حضور آهک
۵۱تاثیر فعال سازی مکانیکی بر احیای کربوترمی اکسید مولبیدن خاتون آباد
۵۲احیای اکسید مولبیدن در محیط ماکروویو
۵۳مشکلات و اختلالات رفتاری در کودکان کم توان ذهنی
۵۴مروری بر ویژگی های شرکت های دانش بنیان
۵۵نقش مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی شهری، نمونه موردی: محله عودلاجان و پیرامون حرم امام رضا
۵۶بررسی میزان بهره گیری کتاب درسی علوم تجربی پایه ی ششم دبستان از تاریخ علم
۵۷اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر افزایش تاب آوری و سازگاری اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد
۵۸بررسی سطح اضطراب در دانش آموزان پیش دبستانی مهد کودک های شهرستان فیروزآباد
۵۹پیش بینی افت تحصیلی بر مبنای میزان استفاده ی روزانه از شبکه های اجتماعی مجازی و مهارت های مدیریت زمان
۶۰تاثیر نوع اتصال درز بر عملکرد ژیوبگ
۶۱تاثیر درصد پر شدگی بر رفتار ژیوبگ ها
۶۲انواع گسیختگی در ژیوبگ های توده ای
۶۳ارزیابی رفتار دینامیکی سه بعدی مخازن هوایی استوانه ای ذخیره آب با درنظر گرفتن اندرکنش سیال و سازه و انعطاف پذیری دیوار مخزن
۶۴بررسی آزمایشگاهی بتن های RCC مسلح به ژیوگرید
۶۵پیش بینی مقاومت برشی نهایی تیرهای عمیق بتن مسلح با مقطع متغیر توسط شبکه های عصبی مصنوعی
۶۶کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی طراحی دیوار برشی بتنی
۶۷بازشناسی موانع تحقق حریم های حفاظتی در بافت های تاریخی فرهنگی و روشهای نوین تعیین حریم در آن ها
۶۸فرایند شناختی ادراک زیبایی شناسی محیط شهری
۶۹نقش قضاوت در تفکر طراحی معماری
۷۰تبیین نقش مساجد در شکل گیری هویت کالبدی محله با استفاده از تکنیک SWOT
۷۱بررسی چالش ها و راهکارهای مرمت شهری در گذر تاریخی (نمونه موردی: گذر تاریخی سر دزک)
۷۲Comparing Grey PROMETHEE II and Grey TOPSIS: The Case Study is Management of Karun River in Ahvaz eara
۷۳بررسی تطبیقی نحوه تاثیر ضوابط تراکم بر شکل گیری الگوهای فضایی و فرم های ساختمانی در ایران و کشورهای توسعه یافته
۷۴بازشناخت مولفه های همبستگی اجتماعی در طراحی شهری
۷۵بررسی تاثیر جنسیت گرایی بر جامعه پذیری جنسی فرزندان خانواده های گسسته و پیوسته
۷۶تبیین نقش میانجی گری رفتار تسهیم دانش در روابط بین تعدی نظارتی و خودکارآمدی نوآورانه کارکنان
۷۷بررسی رابطه بین تعدی نظارتی، انسجام سازمانی و آمادگی برای تغییر در کارکنان
۷۸شناسایی و رتبه بندی فناوری های نوین بر بهبود یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه
۷۹بررسی شخصیت منیژه در شاهنامه با رویکرد کهن الگوی یونگ
۸۰بررسی به تخت نشستن خسروپرویز با رویکرد نقد روانشاختی تحلیلی کارل گوتساو یونگ
۸۱نگاهی به برجسته سازی در شعر بهزاد کرمانشاهی
۸۲بررسی قالب، قافیه و ردیف در ترانه های غنایی استان کهگیلویه و بویراحمد
۸۳انتقاد اجتماعی و هجو در شعر انوری
۸۴سبک زندگی اسلامی در حفظ الصحه با محوریت اسباب الطعام دراحادیث نبوی
۸۵رویکردی جدید به نقش بانک در نظام بانکداری اسلامی
۸۶جایگاه نهادهای مقررات گذار مستقل در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی
۸۷بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ایذه
۸۸ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت پرستاران بیمارستان های شهر کرمان
۸۹شاخص های ارزیابی کیفیت نرم افزار
۹۰چگونه توانستیم مشکلات رفتاری (سمانه) دانش آموز طلاق را کاهش دهیم
۹۱چگونه توانستیم ضعف درس ریاضی دانش آموز را برطرف و او را نسبت به این درس علاقمند سازیم
۹۲نقش آگاهی های فراشناختی معلمان در جهت گیری فراشناختی محیط های یادگیری
۹۳چگونه ضعف دانش آموزان رشته کامپیوتر را در خواندن کلمات انگلیسی بهبود بخشیدیم
۹۴سنجش میزان آمادگی معلمان ابتدایی شهرستان میناب در راستای هوشمندسازی مدارس در سال تحصیلی 97-96
۹۵ارزیابى دوز اولیه امولسیون چربى داخل وریدى در خرگوش هاى بیهوش شده با کتامین
۹۶مطالعه تاثیر تجویز تزریقى عصاره الکلى گیاه بابونه بر ایمنی زایى در برههاى نوزاد
۹۷تاثیر بیوفیلم هاى باکتریایى مقاوم به آنتى بیوتیک در سیستم تناسلى بر بارورى گاوهاى شیرى
۹۸گزارش یک مورد مگاکولون در گربه ى خیابانى ارجاعى به بیمارستان دامپزشکى
۹۹مقایسه تتراسایکلین و سولفات نیومایسین در درمان بیمارى Bladder Swim در ماهى گلدفیش
۱۰۰نانو تکنولوژی در صنایع غذایی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۱۲۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.