لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۸۷۴ مقاله شامل ۳۳۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۵۲۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Robust Iris Segmentation by combining adaptive fuzzy c-means, geodesic active contour and circular hough transform algorithms for detection of fixational eye movements
۲Determining the Effective Factors on Prognosis of Gross Motor Function in Children with Cerebral Palsy Over Time by Marginal Modelling Method
۳Mutation analysis of the CTNS gene in Iranian patients with infantile nephropathic cystinosis
۴Urinary Calprotectin as a Marker to Distinguish Functional and Structural Acute Kidney Injury in Pediatric Population
۵Rituximab dependent Nephrotic Syndrome (A case report )
۶Spontaneous remission in a child with new onset NS . following ARF
۷Moyamoya syndrome in a child with Schimke immuno-osseous dysplasia
۸NPHS2 gene in steroid-resistant nephrotic syndrome: prevalence,clinical course,and mutational spectrum in South-West Iranian children
۹Bone mineral density in children with relapsing Nephrotic Syndrome
۱۰مروری بر پلی ال لایزین به عنوان یک نگهدارنده طبیعی غذا
۱۱Sclerotherapy for Recurrent Endometrioma
۱۲Trolox Affects ROS Production and Mitochondrial Membrane Potential of Human Sperm after Cryopreservation
۱۳Remodeling of Histone H3 Lysine 27 Trimethylation in Early Mouse Zygote
۱۴Effects Of Vitamin D an Activity And Expression Of Superoxide Dismutase and Glutathione Peroxidase in Granulosa Cells of PCOS Patients Compared To Healthy Women
۱۵Insulin Resistance Improvement by Cinnamon Powder In Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Double-Blind Placebo Controlled Clinical Trial
۱۶Investigation of The Effect Of Trolox, Q10, Inhibitor of NOX5 And ATP On Human Sperm Quality After 24, 48 and 72 Hours In 4°C And Room Temperature
۱۷Study on The Effectiveness of the Hydroalcoholic Extract of Artemisia Herba Alba on Blood Glucose, Body Weight, Testis Weight And Testicular Volume Variations of Type I Diabetic Rats Using Streptozotocin
۱۸Reproductive Health Policy Reforms in Iran and Infertility Programs
۱۹بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دوره اول متوسطه
۲۰بررسی نقش پیش بین باورهای فراشناختی در علایم وسواسی با واسطه گری دشواری در تنظیم هیجان در جمعیت های غیر بالینی
۲۱بررسی فمنیستی و تاریخی جایگاه زنان در آثار آگوست استریندبرگ
۲۲واکاوی شایستگی های معلمان با رویکرد آموزش برای توسعه پایدار
۲۳نقش ترویج در کشاورزی پایدار
۲۴ضرورت آموزش کشاورزی بین المللی به دانشجویان و تحلیل انگیزه آنها برای مبارزه با فساد اقتصادی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز)
۲۵ارزیابی مزرعه ای صفحه برگردان ساخته شده از مواد مرکب به کار برده شده در گاوآهن برگردان دار
۲۶تعیین معادله عمومی مقاومت کششی تک بشقاب هرس به روش تحلیل ابعادی
۲۷بررسی اثر آستانه ای کیفیت نهادی بر رابطه کارآفرینی و رشد اقتصادی
۲۸بررسی میزان دستیابی به اهداف کتاب های هنر دور اول دبیرستان (نمونه موردی 5 دبیرستان از مدارس شهرستان شیراز)
۲۹بررسی عوامل رفتاری موثر بر موفقیت برنامه های توسعه سازمانی در سازمان گمرک بوشهر
۳۰بررسی آرایه تشخیص در قصاید سنایی
۳۱نقش آشنایی همسایگان در مقایسه با منابع دیگر تامین انتخاب همسر در جوانان
۳۲برآورد مولفه های واریانس ماندگاری گاوهای هلشتاین ایران با مدل خطی و آستانه ای
۳۳برآورد اثر سطح تولید و سخت زایی بر ماندگاری گاوهای هلشتاین ایران با مدل رگرسیون لجستیک
۳۴بررسی نقش آموزش خلاقیت به دانش آموزان ابتدایی در توسعه پایدار
۳۵نقش ابعاد زیربنایی شکل گیری هویت (تعهد و اکتشاف) در دینداری
۳۶روش های تربیتی کودک از منظر قرآن
۳۷تعیین رخساره های الکتریکی با استفاده از روش MRGC در یکی از میادین گازی ایران
۳۸میان لایه های تبخیری و کربناته: رسوب شناسی، چینه نگاری سکانسی و اهمیت نفت و گازی
۳۹بررسی تاثیر ولتامتریسیکلی بر مقاومت به خوردگی فولاد زنگنزن دوفازی UNS S31803 حساس شده با استفاده از آنالیز موت شاتکی
۴۰روش های مدل سازی تراوایی نسبی در مخازن گاز میعانی
۴۱بررسی قابلیت شناسایی نهاد تغییر تعهد در نظام حقوقی ایران
۴۲تحولات حق تادیب کودک توسط والدین در نظام کیفری ایران
۴۳بررسی شرطیت غبطه و مصلحت در نکاح صغیر و صغیره
۴۴بهبود عملکرد سازمان با استفاده از چارچوبIT4IT
۴۵بررسی تاثیر جنس نانوکانال بر چگونگی شارش سیال آرگون با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی
۴۶احیای کربوترمی اکسید مولبیدن در حضور آهک
۴۷تاثیر فعال سازی مکانیکی بر احیای کربوترمی اکسید مولبیدن خاتون آباد
۴۸احیای اکسید مولبیدن در محیط ماکروویو
۴۹مشکلات و اختلالات رفتاری در کودکان کم توان ذهنی
۵۰مروری بر ویژگی های شرکت های دانش بنیان
۵۱نقش مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی شهری، نمونه موردی: محله عودلاجان و پیرامون حرم امام رضا
۵۲بررسی میزان بهره گیری کتاب درسی علوم تجربی پایه ی ششم دبستان از تاریخ علم
۵۳اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر افزایش تاب آوری و سازگاری اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد
۵۴بررسی سطح اضطراب در دانش آموزان پیش دبستانی مهد کودک های شهرستان فیروزآباد
۵۵پیش بینی افت تحصیلی بر مبنای میزان استفاده ی روزانه از شبکه های اجتماعی مجازی و مهارت های مدیریت زمان
۵۶تاثیر نوع اتصال درز بر عملکرد ژیوبگ
۵۷تاثیر درصد پر شدگی بر رفتار ژیوبگ ها
۵۸انواع گسیختگی در ژیوبگ های توده ای
۵۹ارزیابی رفتار دینامیکی سه بعدی مخازن هوایی استوانه ای ذخیره آب با درنظر گرفتن اندرکنش سیال و سازه و انعطاف پذیری دیوار مخزن
۶۰بررسی آزمایشگاهی بتن های RCC مسلح به ژیوگرید
۶۱پیش بینی مقاومت برشی نهایی تیرهای عمیق بتن مسلح با مقطع متغیر توسط شبکه های عصبی مصنوعی
۶۲کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی طراحی دیوار برشی بتنی
۶۳بازشناسی موانع تحقق حریم های حفاظتی در بافت های تاریخی فرهنگی و روشهای نوین تعیین حریم در آن ها
۶۴فرایند شناختی ادراک زیبایی شناسی محیط شهری
۶۵نقش قضاوت در تفکر طراحی معماری
۶۶تبیین نقش مساجد در شکل گیری هویت کالبدی محله با استفاده از تکنیک SWOT
۶۷بررسی چالش ها و راهکارهای مرمت شهری در گذر تاریخی (نمونه موردی: گذر تاریخی سر دزک)
۶۸Comparing Grey PROMETHEE II and Grey TOPSIS: The Case Study is Management of Karun River in Ahvaz eara
۶۹بررسی تطبیقی نحوه تاثیر ضوابط تراکم بر شکل گیری الگوهای فضایی و فرم های ساختمانی در ایران و کشورهای توسعه یافته
۷۰بازشناخت مولفه های همبستگی اجتماعی در طراحی شهری
۷۱بررسی تاثیر جنسیت گرایی بر جامعه پذیری جنسی فرزندان خانواده های گسسته و پیوسته
۷۲تبیین نقش میانجی گری رفتار تسهیم دانش در روابط بین تعدی نظارتی و خودکارآمدی نوآورانه کارکنان
۷۳بررسی رابطه بین تعدی نظارتی، انسجام سازمانی و آمادگی برای تغییر در کارکنان
۷۴شناسایی و رتبه بندی فناوری های نوین بر بهبود یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه
۷۵بررسی شخصیت منیژه در شاهنامه با رویکرد کهن الگوی یونگ
۷۶بررسی به تخت نشستن خسروپرویز با رویکرد نقد روانشاختی تحلیلی کارل گوتساو یونگ
۷۷نگاهی به برجسته سازی در شعر بهزاد کرمانشاهی
۷۸بررسی قالب، قافیه و ردیف در ترانه های غنایی استان کهگیلویه و بویراحمد
۷۹انتقاد اجتماعی و هجو در شعر انوری
۸۰سبک زندگی اسلامی در حفظ الصحه با محوریت اسباب الطعام دراحادیث نبوی
۸۱رویکردی جدید به نقش بانک در نظام بانکداری اسلامی
۸۲جایگاه نهادهای مقررات گذار مستقل در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی
۸۳بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ایذه
۸۴ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت پرستاران بیمارستان های شهر کرمان
۸۵شاخص های ارزیابی کیفیت نرم افزار
۸۶چگونه توانستیم مشکلات رفتاری (سمانه) دانش آموز طلاق را کاهش دهیم
۸۷چگونه توانستیم ضعف درس ریاضی دانش آموز را برطرف و او را نسبت به این درس علاقمند سازیم
۸۸نقش آگاهی های فراشناختی معلمان در جهت گیری فراشناختی محیط های یادگیری
۸۹چگونه ضعف دانش آموزان رشته کامپیوتر را در خواندن کلمات انگلیسی بهبود بخشیدیم
۹۰سنجش میزان آمادگی معلمان ابتدایی شهرستان میناب در راستای هوشمندسازی مدارس در سال تحصیلی 97-96
۹۱ارزیابى دوز اولیه امولسیون چربى داخل وریدى در خرگوش هاى بیهوش شده با کتامین
۹۲مطالعه تاثیر تجویز تزریقى عصاره الکلى گیاه بابونه بر ایمنی زایى در برههاى نوزاد
۹۳تاثیر بیوفیلم هاى باکتریایى مقاوم به آنتى بیوتیک در سیستم تناسلى بر بارورى گاوهاى شیرى
۹۴گزارش یک مورد مگاکولون در گربه ى خیابانى ارجاعى به بیمارستان دامپزشکى
۹۵مقایسه تتراسایکلین و سولفات نیومایسین در درمان بیمارى Bladder Swim در ماهى گلدفیش
۹۶نانو تکنولوژی در صنایع غذایی
۹۷بیوانفورماتیک و توالی یابی نسل جدید در علوم کشاورزی: موقعیت کنونی، مسیرها و چالش های آینده
۹۸کاربرد آنالیز متاژنوم با استفاده از توالی یابی نسل جدید برای بهبود شرایط محیطی گیاهان
۹۹استخراج ترکیبات زیست فعال موجود در غلات
۱۰۰استفاده از تخمیر در فراوری ضایعات کارخانه آرد

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۸۷۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.