لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی زند شیراز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی زند شیراز در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۳ مقاله شامل ۲۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر چابکی سازمان با استفاده از تکنیک Fuzzy AHP (مورد مطالعه: شرکت بازرسی فنی کاوشیار صنعت اوشیدا)
۲اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت ارتباطات پیمانکار و کارفرما در پروژه های عمرانی
۳تدوین یک مدل کمی جهت تخصیص بهینه بودجه در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز)
۴ارزیابی و شناسایی ریسک های مهم قرارداد EPC با استفاده از تکنیک FMEA، مقایسات زوجی و آلارپ
۵بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت ظرفیت و منابع با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری
۶بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت تقاضا با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری
۷بررسی تاثیر مدیریت تقاضا بر مدیریت ظرفیت و منابع با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
۸ارایه روشی مبتنی بر شبکه های عصبی جهت بهبود مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم
۹تولید یک سیستم پرسش و پاسخ براساس منبع ساختار یافته و مبتنی بر تجزیه و تحلیل متنی
۱۰شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش چرخه عمر مشتری در آژانس های هواپیمایی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
۱۱بررسی تاثیر عوامل موثر بر انتخاب حسابرس در گروه تجاری؛ شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۲تاثیر مقدارگرادیان ولتاژ بر مقاومت فشاری محصورنشده خاک مارن اصلاح شده به روش تزریق الکتروسینتیک محلول کلرید کلسیم
۱۳یک سیستم پرسش و پاسخ مبتنی بر تجزیه و تحلیل متنی و منبع ساختاریافته
۱۴بهبود مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
۱۵مکانیابی بهینه اماکن ورزشی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و سیستم اطلاعات جغرافیا؛ مطالعه موردی منطقه 9 شهر شیراز
۱۶ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات با رویکرد سلسله مراتبی خاکستری مورد مطالعاتی (دانشکده آموزش های الکترونیک دانشگاه شیراز)
۱۷بررسی حملات CSRF یا حملات جعل درخواست فرا وبگاهی و روش های مقابله با آن
۱۸بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن سبک سازه ای با فوق روان کننده بر پایه نفتالین (SN150)
۱۹شناسایی عوامل کلیدی موفقیت (CSF) پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ERP و تاثیر آن ها بر عملکردسازمان در اداره کل ورزش و جوانان فارس
۲۰بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد نیروی انسانی (مطالعه موردی: شرکت بابک مس ایرانیان)
۲۱بکارگیری رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی جهت اولویت بندی سبک های رهبری با رویکرد عوامل موثر بر تاخیرات پروژه
۲۲شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تاخیرات پروژه (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی دی پلیمر آرین عسلویه)
۲۳بررسی تاثیر هوش هیجانی و اخلاق حرفه ای بر توانایی مدیریت زمان مدیران پروژه
۲۴بررسی ارتباط بین استراتژی رهبری هزینه، مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد مالی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.