لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری در سال ۱۳۹۷ کلا ۴ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی تاثیر روان شناختی فصل ها بر آفرینش هنری اخوان ثالث
۲عوامل موثر بر پذیرش تبلیغ اینترنتی در دیدگاه مدیران تولیدی های لوازم ورزشی در کسب و کارهای کوچک و متوسط در تبریز
۳تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان ورزشی شهر تبریز
۴ارتباط بین بازاریابی درونی و پیوند کاری در حفظ و جذب مشتریان باشگاه های ورزشی شهر تبریز

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.