دانشگاههای شهر رشت

در شهر رشت تعداد 16 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر رشت صاحب امتیاز 27 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 284 شماره منتشر نموده اند. شهر رشت میزبان 44 همایش علمی تخصصی و 4 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر رشت, 43717 مقاله علمی شامل 8123 مقاله ژورنالی و 21198 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 8123 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر رشت تعداد 44,628 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 2,116 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر رشت

کل مراکز علمی
16
کل اساتید
2116 نفر
کل دانشجویان
44628 نفر
مقالات کنفرانسی
21198 مقاله
مقالات ژورنالی
8123 مقاله
مقالات بین المللی
14396 مقاله
کل همایشها
123
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر رشت در سال 1402

دانشگاه گیلان

رتبه در کل کشور: 24

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رتبه در کل کشور: 55

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

رتبه در کل کشور: 158

نمایش دانشگاههای شهر رشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء - زیباکنار

دانشگاه پیام نور واحد تالش

دانشگاه پیام نور واحد خشکبیجار

دانشگاه پیام نور واحد رشت

دانشگاه پیام نور واحد کلاچای

دانشگاه پیام نور واحد منجیل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشگاه گیلان

مؤسسه تحقیقات برنج کشور

مرکز تحقیقات ابریشم کشور

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

موسسه آموزش عالی کوشیار

موسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزر

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران