لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی ادیبان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی ادیبان در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۴ مقاله شامل ۱۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱آنتن میکرواستریپ شکافی با خاصیت حذف دوباند با استفاده از زمین پیچاپیچ برای کاربردهای فراپهن باند
۲آنتن میکرواستریپ شکافی فراپهن باند با حذف باند دوگانه با زمین پیچاپیچ
۳بهبود دقت تراز یابی سیستم تعیین موقعیت با چرخش بلوک سنسور شتاب سنج
۴Bandwidth Broadenning of Monopole Planar Antenna with DGS Structure
۵HOV-kNN الگوریتمی بهینه برای جستجوی نزدیک ترین نقاط در علوم هوافضا با تعداد پرس و جوی بالا
۶Investigation of Coastal Processes and Interaction of Flow and Piles around Coastal Permeable Groynes
۷روشی جدید با قدرت تفکیک بالا مبتنی بر زیر فضا به منظور استفاده از الگوریتم های تخمین زاویه ورود سیگنال های باند باریک همبسته و ناهمبسته
۸طراحی و شبیه سازی OTA با استفاده از تکنیک ماسفت های با آستانه پویا
۹الگوریتمی جدید برای تخمین زاویه ورود سیگنال های باند باریک بدون محاسبه مقادیر و بردارهای ویژه و معرفی روشی به منظور افزایش قدرت تفکیک
۱۰آنتن مایکرواستریپ شکافدار با پلاریزاسیون دایروی برای سیستم GPS
۱۱آنتن مایکرواستریپ شکافدار پوشیدنی با پلاریزاسیون دایروی برای کاربرد در باند GPS، Bluetooth

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.