لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی ایوان کی در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی ایوان کی در سال ۱۳۹۴ کلا ۸۹ مقاله شامل ۸۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱جایگاه زیباییشناسی در هنر و اندیشه ایرانی- اسلامی
۲بررسی اثرات وقوع زمین لرزه و چگونگی مدیریت بحران پس از آن در معماری شهر تهران (نمونه موردی: شهرتهران)
۳اولویت بندی و انتخاب پروژه های سبد در شرکت سهامی خاص بر اساس فرآیند تحلیل شبکه
۴بررسی پرداخت های الکترونیکی با استفاده از ارتباطات نزدیک میدانی NFC درکشور ایران
۵بررسی اثرات احداث سد مجن برآبخوانهای پایین دست ودشت بسطام
۶بررسی چالش های امنیتی در محاسبات ابری
۷بررسی نیاز کاربر از لحاظ نور و رنگ در مراکز درمانی
۸تحلیل معماری وسازه های نوین استادیوم ورزشی آلیانز آرنا
۹تعاملات اجتماعی درفضاهای شهری طراحی فضاهای دوستانه و عملکردی دربطن تاریخی پایتخت ناصرخسرو
۱۰فضای شهری مناسب برای معلولین آجودانیه
۱۱مکان یابی مراکز خدمات فوریت های پزشکی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(نمونه موردی: جاده چالوس)
۱۲ارائه مدلی به منظور برنامه ریزی تولید و انتقال انرژی الکتریکی مبتنی بر رونق بازار برق با وجود عدم قطعیتها
۱۳تحلیل و بررسی کارکرد میکرو شبکه ها و نیروگاه های برق مجازی در بازارهای انرژی
۱۴شناسایی ریسک در قراردادهای EPC و مدیریت آن
۱۵عوامل موثر بر انتقال اثربخش تکنولوژی با مطالعه موردی : صنعت کشتیرانی شرکت ایزوایکو
۱۶ارزیابی و توسعه راهبردی مدل کسب و کارمطالعه موردی: موسسه آموزشی
۱۷استفاده از ظرفیتهای رسانه بمنظور آموزش شهر مجازی و شهروندی مجازی
۱۸بازسازی داده های جغرافیایی و معماری شهر کاشان ازنظر سیاحان غربی در دوره صفویه
۱۹نقش تجدید حیات شهری در محله تاریخی دچار افت ارزش شهری آب انبار شهرگرمسار
۲۰اخلاق حرفه ای در حسابداری و مدیریت مالی
۲۱تبدیل متن به گفتار پارسی با استفاده از روش سنتز پیوندی
۲۲بررسی انواع روشهای متداول پایدارسازی گود در پروژه های ساختمانی کشور و انتخاب مناسب ترین روش تصمیم گیری
۲۳استفاده از افزودنیهای حاوی لیتیوم به منظور مقابله با واکنش قلیا- سیلیس (ASR) در بتن
۲۴ستون های بتنی مسلح شده با لوله های فولادی
۲۵تاثیر فناوری بر چابکی سازمانهای SME
۲۶یک مدل اقتصاد سنجی برای تخمین تابع تقاضای برق بخش خانگی
۲۷مکانیابی تصفیه خانه فاضلاب با استفاده ازGIS
۲۸بهسازی آثار تاریخی با رویکرد مرمت و احیای خانه تاریخی بهروزی شهر قزوین
۲۹باززنده سازی ویژگی های معماری و آرایه های عمارت ناظمیان شهر سمنان
۳۰بررسی ویژگی های معماری بومی کاروانسرای بیستون
۳۱ارائه یک ابزار وین تامین مالی در بستر شبکه های اجتماعی بمنظور خدمت رسانی به کارآفرینی و نوآوری در شرکتهای ایرانی
۳۲استفاده از روش تجزیه و تحلیل رابطه خاکستری بمنظور ارزیابی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک سهام در کشور ایران
۳۳بررسی رابطه ابعااد مدیریت کیفیت فراگیر و ساختار روش کارت امتیازی متوازن با بهبود عملکرد تولید شرکت شهرکهای صنعتی
۳۴بررسی تاثیر چرخ عمرسازمان بر بروامهای جبران خدمات
۳۵بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی
۳۶ارایه مدل سنجش اثر تنش زایهای مرتبط با محیط فیزیکی کاربر مشتری مداری به واسطه فرسودگی عاطفی
۳۷بررسی رابطه هوش معنوی با مدیریت دانش و رهبری دانشی
۳۸برررسی دانش شخص مدیران در بکارگیری مولفه های هوش اجرایی در سازمانهای دانش بنیان
۳۹نقش اخلاق حرفه ای در تعهد سازمانی، مسئولیت پذیری و وفاداری کارکنان جهت موفقیت سازمانها در کشو رایران
۴۰سنکرون سازی اسیلاتورهای گره های SA و AV قلب از نوع وندرپل با استفاده از یک شبکه RBF بهینه سازی شده با الگوریتم ژنتیک
۴۱ارائه روشی نوین به منظور کنترل موقعیت بازوی ربات سه درجه آزادی مبتنی بر منطق فازی
۴۲بررسی تحلیلی و کاربردی تاثیر معذفت بر علوم مکانیک و مهندسی فضائی
۴۳بررسی موانع پیادهسازی مدیریت استراتژیک در سازمانهای آبوفاضلاب و رتبهبندی آنها براساس روش فرآیند تحلیل شبکهای ANP
۴۴کاربرد تکنولوژی BIM در مدیریت هوشمند سازه های بتنی پیش ساخته
۴۵بررسی نقش سرمایه فکری روی عملکرد سازمانی مدیران در کشور ایران با استفاده از رویکرد مدل معادلات ساختاری
۴۶نقش مشخصه های صنعتی و محیطی در انتخاب شیوه های مدیریت سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی در کشور ایران
۴۷ارائه مدل ریاضی دو هدفه جدید برای مکان یابی مراکز خدمات فوریت پزشکی (نمونه موردی: جاده چالوس)
۴۸رویکرد دانش در مدیریت پروژه و ارائه چارچوب هایی برای موفقیت پروژه
۴۹رابطه فرهنگ سازمانی، کار تیمی و رضایت شغلی درون سازمانی
۵۰مدیریت ریسک انتخاب مدیر پروژه های ساختمانی با تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی
۵۱کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تصمیم گیری مبتنی بر مدیریت ریسک دربرگزاری مناقصات و مزایدات به منظور تامین نیازمندی ها
۵۲یک مدل پویا برای تحلیل بازسازی بافت های فرسوده تهران با متدولوژی پویایی شناسی سیستم
۵۳ارائه الگویی برای ارزیابی عملکرد همه جانبه دانشگاه های ایران: تلفیق رویکردهای کارت امتیازی متوازن و تحلیل سلسله مراتبی
۵۴چالش های دولت الکترونیک در ایران: مدلی مبتنی بر رویکرد پویایی شناسی سیستم
۵۵رویکرد سیستمی به مسئله بیکاری: تحلیلی مبتنی بر متدولوژی پویایی شناسی سیستم
۵۶تاثیرات ترافیک کلان شهرها بر سلامت عمومی شهروندان: تحلیلی با رویکرد پویایی شناسی سیستم
۵۷تحلیل سیستمی رضایت مندی کاربران از خدمات سیستم مراقبت سلامت با رویکرد پویایی شناسی سیستم
۵۸داده کاوی و بررسی قوانین انجمنی در زمینه کنترل موجودی انبار و برنامه ریزی منسجم جهت افزایش سهم بازار
۵۹تاثیر اجرای برنامه های ایمنی بر عوامل زمان و هزینه در پروژه های عمرانی: تحلیلی مبتنی بر متدولوژی پویایی شناسی سیستم
۶۰انتخاب استراتژی مناسب جهت افزایش سهم بازار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
۶۱بررسی انواع سیستمهای سازه ای در ساختمانهای بتنی پیش ساخته با استفاده ازروش خرپای معادل
۶۲استفاده از تکنیک های داده کاوی در کشف تقلبهای صورت گرفته در صورت حسابهای مالی مطالعه مورد شرکتهای خدماتی تولیدی شهر تهران
۶۳ارزیابی کارایی تحلیل پوششی داده با استفاده از سیستم IDMU و ADMU
۶۴کاربرد فرآیند یکپارچه سازی AHP و TOPSIS درتحلیل چندمعیاری روند انتخاب جرثقیل ها
۶۵ارائه مدلی پویا برای پذیرش موبایل بانک
۶۶تحلیل سبد خرید با استفاده از رویکرد کشف اجتماعات شبکه
۶۷ارزیابی و انتخاب عرضه کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک AHP-FUZZY ( مطالعه موردی کارخانه ماشین لباسشویی)
۶۸تحلیل میدانی مهمترین عوامل تاثیرگذار در بهرهوری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی و خصوصی ایرانی با استفاده از تکنیکهای MADM
۶۹ارائه مدل مفهومی رابطه فرهنگ سازمانی و تمایل به تسهیم دانش به واسطه اعتماد و تعهد سازمانی
۷۰تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر سلامت سازمانی در سازمانهای دولتی در کشور ایران
۷۱برنامه ریزی استراتژیک عصرمدار بمنظور مدیریت منابع نفتی ایران بر مبنای پیش بینی سریهای زمانی مبتنی بر شبکه های عصبی
۷۲بررسی میدانی روند استراتژیک کاربرد فناوری اینترنت در مدیریت زنجیره تامین در در مارکتهای برزگ داخل ایران
۷۳ارائه مدلی نوین بمنظور ساختار دهی تیمی در سازمانهای ایرانی با تکیه بر نوآوری های بومی-اسلامی
۷۴بررسی انواع روشهای پایدارسازی گود در پروژه های ساختمانی کشور و انتخاب مناسب ترین روش تصمیم گیری
۷۵کنکاشی پیرامون پیشینه و پتانسیل موجود فعلی بندر پیربازار به عنوان منطقه گردشگری و توریستی
۷۶برج علاءالدوله ورامین با تکیه بر گونه شناسی معماری برج مقبره های دوره ایلخانی
۷۷ارزیابی توان توسعه گردشگری پایدار با تاکید بر تحلیل عوامل راهبردی بررسی موردی روستای خویگان علیا در شهرستان فریدونشهر
۷۸بررسی وتوصیف معمارانه حمام سلطان امیر احمد کاشان با تکیه بر گونه شناسی معمارانه نمونه های مشابه
۷۹توصیف و مقایسه مقابر سلجوقی شهر دامغان براساس گونه شناسی معمارانه
۸۰روش های همکاری شرکت های کوچک و بزرگ در شبکه نوآوری باز با رویکرد اشتراک دانش
۸۱اصول مدیریت شبکه نوآوری باز و شرکای نوآور با رویکرد دانشی
۸۲طراحی و احیای فضاهای معمارانه و خلاق در بافت سنتی پایتخت (حسن آباد)
۸۳معماری و شهرسازی تاریخی و گردشگری ایجاد زیرساختی مناسب و عملکردی در روستای هنجن
۸۴بررسی انواع روش های متداول پایدار سازی در پروژه های ساختمانی کشور و انتخاب مناسب ترین روش تصمیم گیری
۸۵مروری بر روانشناسی رنگ در در محیط بیمارستان
۸۶بررسی مکانیسم انتقال نیرو در اعضای بتنی پیش ساخته
۸۷شریعتی و چپ اندیشی ایدیولوژیک

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.