لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۱ مقاله شامل ۱۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مکان یابی واحدهای اندازه گیری فازوری به منظور افزایش مشاهده پذیری سیستم های قدرت بابهره گیری ازالگوریتم ژنتیک
۲چند گام تا کاربردی کردن معماری پایدار
۳اصالت گرایی در مداخلات مرمتی
۴بررسی معماری پایدار و رابطه آن با هویت (با نگاهی تحلیلی به خانه های کاشان)
۵همجوشی نقشه ی سیستم SLAM با نقشه ثابت
۶کاربرد الگوریتم ژنتیک در مکان یابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری با قید مشاهده پذیری کامل و در نظر گرفتن از دست رفتن خط
۷مرور کلی بر روش های بهبود قابلیت LVRT در توربین های بادی مبتنی بر DFIG
۸استفاده از جبران ساز STATCOM براب بهبود کیفیت توان و پایداری توربین های بادی متصل به شبکه
۹ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
۱۰بررسی استفاده ازانرژی خورشیدی سیستم های فتوولتائیک درساختمان
۱۱نقش ارتباطات بصری در هویت بخشی به سیمای شهری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.