لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۷ مقاله شامل ۱۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱طراحی و مدل سازی کنترل کننده سازی برای سطح درام بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی زواره اصفهان در بارهای مختلف
۲امکان سنجی ایجاد شهر متراکم در محله هنرستان منطقه 9 مشهد از بعد الگوهای رفتاری
۳ارایه الگوی طراحی مرکز جامع تصویربرداری پزشکی با رویکرد بهره گیری ازعوامل محیطی جهت کاهش اضطراب بیماران (سایت بجنورد)
۴مروری بر مهم ترین عوامل موثر بر قصد خرید گیاهان دارویی
۵ارتقای کارایی، اثر بخشی و بهره وری سازمان با اجرای موثر کایزن (بهبود مستمر)
۶مدلسازی و کنترل سطح درام نیروگاه زواره اصفهان با شبکه عصبی نارکس و کنترل کننده فازی
۷بررسی تاثیر هوش تجاری بر خلق ارزش در شرکت های خدماتی بازرسی فنی تهران
۸بررسی نقش برند در وفاداری مشتریان
۹نقش رفتار شهروندی سازمانی بر نوآوری سازمانی درون سو و برون سو
۱۰بررسی تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند بر وفاداری و رضایتمندی مشتریان
۱۱نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی ویروسی
۱۲نقش تبادل دانش ضمنی بر نوآوری بازاریابی و عملکرد سازمان
۱۳تاثیر شخصیت برند بر شکل گیری ارزش ویژه نام و نشان تجاری
۱۴بررسی چالش های امنیتی در رایانش ابری
۱۵شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد خرید گیاهان دارویی (خریداران گیاهان دارویی در شهر گلپایگان به عنوان مورد مطالعه)
۱۶بررسی تاثیر ویژگی های ارتباطات توصیه ای در اعتماد به بانک و قصد استفاده از خدمات بانک (مورد مطالعه: بانک قرض الحسنه مهر ایران)
۱۷بازاریابی عصبی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.