لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی دانش پژوهان در سال ۱۳۹۴ کلا ۵۵ مقاله شامل ۵۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱گردشگری پایدار شهری در بوستان های طبیعی پیرامونی شهر ها با بهره گیری از رویکرد واکاوی راهبردی نمونه موردی بوستان سیفیه شهر ملایر
۲بازنگری مفهوم پایداری اقتصادی و اکولوژیکی در مسکن (نمونه موردی بافت قدیم بوشهر)
۳بازنگری شاخصه های بهسازی بافت فرسوده؛ نمونه مورد مطالعه محله جبری شهربوشهر
۴نقش تمهیدات شهرسازی در کاهش مصرف انرژی در شهرهای سردسیر
۵صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان BMS
۶ماهیت انسانی واومانیستی شهرهای اسلامی
۷واکاوی دیدگاه های شهرمدارانه و انسان وارانه دراندیشه های اجتماعی و سیاسی نظریه پردازآنارشیست نوام چامسکی
۸بررسی تأثیرات الیاف پلی پروپیلن بر خواص مقاومتی بتن های معمولی
۹بررسی عوامل محیطی موثر در فرآیند بهبود کودکان اوتیسم از منظر روانشناسی محیطی
۱۰جوشکاری میکروپلاسما اینکونل 066 به فولاد زنگ نزن آستنیتی L 610
۱۱تاثیر ضخامت و طول نوارهایFRP بر رفتار تیرهای چوبی چند لایهی چسبی تحت بارمتمرکز یکنوا
۱۲تحلیل و بررسی توان و نیروی مصرفی فرایند نورد ورق های فلزی (با استفاده از معیار پارکینز و اکولوند)
۱۳مقایسه رفتار کششی فولاد فنر CK 101 ، جوشکاری شده توسط فرایند جوشکاری مقاومتی جرقهای، فرایند SMAW و فرایند GTAW
۱۴ارزیابی تأثیر ابعاد مقطع بر ظرفیت کمانش پیچشی- جانبی تیرهای فولادی I شکل تقویت شده با چیدمان مختلف ورق GFRP
۱۵ارزیابی تأثیر ورق GFRP بر افزایش ظرفیت کمانش صفحات فولادی
۱۶بررسی رفتار درون صفحه دیوار آجری تقویت شده با نوارهای FRP تحت بارگذاری چرخه ای
۱۷ارزیابی کمانش ورق های فولادی یک و دو لایه به روش اجزاء محدود دوبعدی و سه بعدی
۱۸معرفی سیستم نیلینگ درگودبرداری و بررسی محاسبات دیواره بتنی درسیستم نیلینگ
۱۹مطالعهی رفتار اندرکنشی بین قاب بتنآرمه و میانقاب بنایی با تاکید برشکل هندسی آجرها
۲۰عملیاتی کردن شهرسازی مشارکتی و پایدار درشهرهای کوچک ایران با تأکید بر مدیریت شورایی
۲۱تحلیل جریان های آرام و مغشوش سکان شناورها با پروفیل نوع IFS 61-TR25
۲۲تحلیل و مقایسه جریان های آرام و مغشوش سکان شناورهای با پروفیل نوع IFS 61-TR 25 و NACA0020
۲۳استاندارد سازی فضای آموزشی مختص کودکان بارویکرد بهینه سازی مصرف انرژی
۲۴معرفی ساختمان هوشمند و بیان راهکار های اجرای سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه
۲۵سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)
۲۶هویت شهری در نماهای بافت مسکونی محله نمونه موردی محله درب کوشک
۲۷معرفی سیستم نیلینگ در گود برداری وبررسی محاسبات دیواره بتنی در سیستم نیلینگ
۲۸تدوین شاخص های پایداری اجتماعی در عرصه همگانی
۲۹بررسی و مقایسه معیار های معماری پارامتریک با معماری سنتی اسلامی- ایرانی
۳۰بررسی معادلات حاکم برطراحی سکان شناورها و بهینه سازی یک نمونه 1000 تنی
۳۱تحلیل کمی و کیفی مبلمان شهری اصفهان مورد : خیابان های شهید خلیلی، غدیر، چهارباغ عباسی و مرداویج
۳۲تحلیل شاخص های توسعه ی اقتصادی شهرهای استان یزد
۳۳فرآیند جهانی شدن و بررسی چالش های آن در کشورهای جهان اسلام
۳۴بررسی گردشگری فرهنگی و اقتصادی شهر اصفهان (با تاکید بر امنیت)
۳۵تحلیلی بر امنیت و اکوتوریسم و نقش آن در توسعه پایدار گردشگری
۳۶نقش مبلمان شهری بر کیفیت منظر شهری
۳۷تاثیرایجادبازشو بررفتارسازه ای دیوارآجری مقاوم سازی شده با نوارهای FRP
۳۸ایجادامنیت روانی کودکان درکالبد محیطهای یادگیری مقطع ابتدایی
۳۹رفتارلرزه ای سازه های قاب خمشی طراحی شده براساس ASCE7-10 مبتنی برخسارت
۴۰بررسی طراحی فضاهای کودکان مبتنی بر پرورش خلاقیت در راستای پایداری اجتماعی
۴۱ارائه راهکارهای کالبدی در جهت افزایش تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری بررسی تطبیقی تئاتر شهر در تهران و تالار هنر در اصفهان
۴۲عوامل تأثیرگذار بر آسایش محیطی فضاهای عمومی شهری
۴۳نقش فضای آموزشی درپرورش خلاقیت کودکان درکالبد گرافیک محیطی
۴۴ارائه راهکارهای جهت سرزندگی درمحیطهای شهری به کمک خاطره سازی باایجادادراک متفاوت محیط به وسیله ی حواس انسان
۴۵بررسی عوامل تأثیرگذار در شکل گیری تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
۴۶تحلیل عناصرپایدارزیست محیطی درخانه های سنتی منطقه کویری ایران مطالعه موردی: خانه بروجردی ها
۴۷ارتباط پایداری اجتماعی باالگوهای طراحی پایدار برای فضاهای آموزشی بارویکرد انعطاف پذیری
۴۸فضای معماری بارویکرد به افزایش خلاقیت کودکان
۴۹بررسی رنگ و تاثیرات روانشناختی ان در فضاهای مختلف
۵۰تاثیر نور در شکل گیری هویت در فضاهای معماری
۵۱برنامه ریزی فضایی کلانشهرها راهبردها و چالشها باتاکید برمنطقه کلانشهر اصفهان
۵۲نقش فضا ی آموزش در پرورش خلاقیت کودکان درکالبد گرافیک محیطی
۵۳اصل کلیت به عنوان یک هدف مهم در طراحی شهری
۵۴بررسی زمینه های کاربرد اصل طراحی برای انسان در طراحی ساختمان های آموزشی- درمانی کودکان(نمونه موردی: مرکز آموزشی- درمانی اوتیسم شیراز)
۵۵ارتقاءکیفیت فضایی محلات در فرآیند نوسازی بافت های فرسوده نمونه موردی:محله باطان اصفهان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.